Робоча програма з української літератури для студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації

Українська література 1 курс

коледжу ПВНЗ «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

К-ть год.

Сам. роб.

І семестр (50 год., сам.роб. - 12 год., на тиждень — 3 год.)

 

 

Вступ

Українська література др. пол. ХІХ ст. в контексті розвитку суспільства певного часу. ЇЇ вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Звязок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її особливість на загальноєвропейському тлі.

Література 70-90-х рр. ХІХ ст.

Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «Громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Розвиток поезії (Я. Щоголев, І. Манжура, В. Самійленко), прози, драматургії.

ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процес.

 

1

 

Іван Нечуй-Левицький

«Кайдашева сімя»

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (Іван Франко)). Її загальна характеристика. «Кайдашева сімя» - соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору. Сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби зображення комічного.

 

 

Панас Мирний (Панас Рудченко)

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості. Перший соціально-психологічний роман в українській літературі, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з Іваном Біликом. Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Вариниченка: від правдошукача до розбійника. Типове й екстремальне в долі героя. Жіночі образи, утвердження народних поглядів на духовне здоровя людини.

ТЛ: соціально-психологічний роман.

РМ Домашній твір. «Мої роздуми над твором Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»» або «Мої роздуми над твором Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сімя»».

Тематичне оцінювання № 1. Тест «Творчість Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного».

 

 

Українська драматургія і театр 70-90-х рр. ХІХ ст.

Від аматорських гуртків до професійногом «театру корифеїв», що став «школою життя» (Іван Франко). Перші театральні групи М. Кропивницького та М. Старицького, їхні провідні актори. Родина Тобілевичів та український театр. Тісний звязок театру з музикою.

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького («Богдан Хмельницький», «За двома зайцями»), М. Кропивницького («Глитай, або ж Павук», «Дай серцеві волю, заведе в неволю»), Панаса Мирного («Лимерівна»).

Створення професійного театрут в Галичині (1864 р.). Театр «Руська бесіда» у Львові. Роль І. Франка в становленні національного професійного театру. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

ТЛ: «театр корифеїв».

 

 

Іван-Карпенко Карий (І. Тобілевич)

«Мартин Боруля»

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч»), сатиричні комедії («Хазяїн»), соціально-психологічні драми («Безталанна»), історичні трагедії («Сава Чалий»). Іван Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі. Значення творчості Івана Карпенка-Карого.

ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.

 

 

Михайло Старицький

«Оборона Буші»

Життя і творчість. Багатогранність діяльності.
М . Старицький і театр. Творча співпраця з М. Лисенком. Оцінка І. Франком діяльності М. Старицького.
Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.

 

 

РМ. Інсценізація уривку з комедії І. Карпенка-Каарого «Мартин Боруля».

1

 

Тематичне оцінювання № 2. Тест. «Творчість І. Карпенка-Карого, М. Старицького».

1

 

Іван Франко

Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка у музиці. І. Франко та світова література.

1

 

Лірика збірки "З вершин і низин". Загальне уявлення про зміст і композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму ("Гімн" ("Замість пролога"). Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі ( "Сікстинська мадонна").

Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання. Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв'язок "Легенди про вічне життя" із поезією "Зів'ялого листя". Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення. "Декадент" — поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик "Розвивайся ти, високий дубе..." — віра в майбутнє своєї нації.

ТЛ: філософська лірика, віршові розміри, сонет, терцини, гімн.

 

 

Поема «Мойсей». Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам'яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові.

 

 

Ідеї, проблеми, порушені в ній. Багатство жанрів Франкової прози. Новаторські шукання прозаїка. Франко і український модернізм. Місце у творчості повісті «Перехресні стежки». Творча історія повісті. Особливості композиції, сюжету. Проблематика, жанр. Зовнішні і внутрішні конфлікти у повісті. Характеристика героїв.

Значення творчості Івана Франка, її актуальність сьогодні.

ТЛ: поняття про модернізм.

3

 

Тематичне оцінювання № 3.Аудиторний контрольний твір за мистецькою спадщиною І. Франка. Тема «Іван Франко — майстер художнього слова».

1

 

Українська література 10-х рр. ХХ ст.

Борис Грінченко

«Каторжна»

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв'язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Життя і різножанрова творчість Бориса Грінченка. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного Словника української мови, організатор і голова товариства "Просвіта". Грінченко-перекладач. І. Франко про Б. Грінченка — "робітника без одпочину" на культурно-освітній ниві.

1

 

Борис Грінченко як майстер малої прози. Оповідання "Каторжна" — утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.

1

 

Михайло Коцюбинський. "Intermezzo", “Цвіт яблуні”, “Що записано в книгу життя”, "Тіні забутих предків
Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від народництва і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.

1

 

Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Ознаки імпресіонізму у творчості письменника. Новели «Цвіт яблуні», «Що записано в книгу життя». 

1

 

Психологічна новела "Intermezzo" з жанровими ознаками "поезії у прозі". Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

1

 

Повість "Тіні забутих предків".Трагічна доля Івана і Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Духовний світ людини у зв'язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. 
ТЛ: новела, імпресіонізм.

2

 

РМ. Укладання словника діалектизмів (за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»).

1

 

Василь Стефаник

 "Камінний хрест"
Життя і творчість. Творча співдружність В. Стефаника з Л. Мартовичем і Марком Черемшиною ("Покутська трійця"). 
Новаторство письменника. "Камінний хрест" — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від'їздом із села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм. 
ТЛ: експресіонізм.

2

 

Ольга Кобилянська

«Земля»

Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза — найяскравіша модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози. Ідеї краси вільної душі, аристократизму духу. 
"Земля" — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв'язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Марійка та Івоніка — уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської

3

 

Тематичне оцінювання № 3. Контрольний літературнийдиктант«Проза кінця ХІХ-поч. ХХ ст.».

 

 

Українська література 10-х років ХХ ст.

Поезія

 

 

Леся Українка (Л. Косач)

"Contra spem spero!" "І все-таки до тебе думка лине...""І ти колись боролась, мов Ізраїль...""Хвиля""Стояла я і слух ала весну...""Все-все покинуть, до тебе полин уть...""Уста говорять: "Він навіки згинув!.."", «To be or not to be?..», "Лісова пісня"
Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурн
ого оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.

 

 

 

 

2

 

Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші "Contra spem spero!". Громадя нська лірика ("І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль..."). Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах і нтимної лірики ("Все-все покинуть, до тебе полинуть...", "Уста говорять: "Він навіки згинув!.."").

2

 

Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-мiфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси. Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша. 
Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії. 
ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

2

 

Микола Вороний

"Іванові Франкові","Блакитна Панна""Інфанта"
Життя і творчість, багатогранна діяльність. 
М. Вороний — "ідеолог" модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму. 
Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути "цілим чоловіком" ("Іванові Франкові"). Єдність краси природи і мистецтва ("Блакитна Панна"). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень ("Інфанта"). 
ТЛ: символізм.

1

 

Олександр Олесь (О. Кандиба)

 "З журбою радість обнялась...""Чари ночі""О слово рідне! Орле скутий!.."
Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів ("О слово рідне! Орле скутий!.."). 

2

 

Семестрова контрольна робота.

2

 

ІІ семестр (92 год., самостійна робота - 14 год.)

 

 

Володимир Винниченко

"Момент", «Малорос-європеєць»
Життя і творчість, громадська і політична діяльність.
Прозові й драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки "Краса і сила". Перший український науково-фантастичний роман "Сонячна машина". Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені. 
Поєднання в новелі "Момент" реалістичного зм
алювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо). Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Викриття фальшивого народолюбства лібералів в оповіданні «Малорос-європеєць». Проблематика та образи оповідання.
 Значення художньої спадщини В. Винниченка.
ТЛ: неореалізм.

5

 

Література рідного краю

Життя та творча діяльність Світлани Барабаш. Поезії «Троянад на білім роялі», «Золотим по золотому», «І клени вже позолотило», «Дрімає сад у зимовому сні».

Життєвий та творчий шлях Василя Бондара. Оповідання «Хвилина мовчання».

Сторінками життя письменниці Антоніни Корінь. Поезії «Заворожи мене», «Цвіте акація», «На все, на все, здається, я багата».

Дослідження творчості П.Тичини в працях Г. Клочека.

4

 

Тематичне оцінювання № 4. Тест«Творчість Володимира Винниченка».

 

 

Українська література 20-30-х рр. ХХ ст. Поезія

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури 20-30-х рр. ХХ ст.

1

 

Павло Тичина

«Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері...», «Памяті тридцяти», «Гей, вдарте в сруни»

Провідна роль поезії у 20-х роках. Життєвий і творчий шлях Павла Тичини. Кларнетизм у творчості митця. Аналіз поетичних творів «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері...», «Памяті тридцяти», «Гей, вдарте в сруни».

Збірка «Сонячні кларнети» Павла Тичини як феноменальне явище в історії української літератури. Гімн весні, молодості та вірі в щастя в поезії «Арфами, арфами...».

Громадянські модиви лірики Павла Тичини. Патріотизм та любов до Батьківщини в поетичному доробку митця («Гей, вдарте в струни, кобзарі...», «Памяті тридцяти»).

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

3

 

Максим Рильський

"Молюсь і вірю...""Коли усе в тумані життєвому...""Солодкий світ!..","Запахла осінь в'ялим тютюном..." 
«Київські неокласики»: творче кредо та орієнтація на традицію. Різногранний творчий шлях митця. Рання творчість. Приналежність до групи київських "неокласиків". Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Філософічність, афоризми лірики поета, "прозорість" її форми. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, вітаїзм, сповідальність. 
ТЛ: філософічність.

2

 

«Розстріляне відродження»

Розстріляне відродження як трагічна сторінка української історії і культури.

1

 

Євген Плужник. "Для вас, історики майбутні...","Вчись у природи творчого спокою...""Ніч... а човен — як срібний птах!.." "Річний пісок..."
Один із провідних поетів "розстріляного відродження". "Громадянський інтим", сповідальність, ліризм, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за м 
инущістю краси, гармонією світу і людини. Мить і вічність у чуттєвому, образному вираженні. 
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

 

 

Володимир Сосюра

«Білі акації будуть цвісти», «Васильки», «Любіть Україну»

Життєвий і творчий шлях Володимира Сосюри. Мотиви поетичних рядків Володимира Сосюри («Білі акації будуть цвісти», «Васильки», «Любіть Україну»).

2

 

Тематичне оцінювання № 5. Твір. «Особливості поетичного стилю митців 20-30-х рр. ХХ ст.»

2

 

Українська література 20-30-х рр. ХХ ст. Проза

Григорій Косинка «На золотих богів», «Мати»

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. 

Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. Ознаки імпресіонізму в новелі «На золотих богів». Психологізм художньої деталі в новелі Григорія Косинки «Мати».
ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.

4

 

Микола Хвильовий (М. Фітільов)

Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 20-х років. Романтичність свiтобачення. Тематичне і стильове розмаїття його прози. Фольклорні елементи та образна система в новелі Миколи Хвильового «Мати».

2

 

Юрій Яновський. "Подвійне коло","Вершники""Шаланда в морі"
Творча біографія митця.
Романтичність світовідчуття і стилю. "Подвійне к
оло", "Вершники", "Шаланда в морі" — новели з соцреалістичних "Вершників" ("реабілітаційного двійника" "Чотирьох шабель"). Історична правда, життєві реалії як поштовх до художнього узагальнення. Умовність зображення ("Подвійне коло"), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам'яті, вірності ("Дитинство", "Шаланда в морі").  Проблема розпаду роду, утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадському обовязку в романі в новелах «Вершники».
ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.

4

 

Остап Вишня (Павло Губенко). "Моя автобіографія""Отак і пишу""Сом""Як варити і їсти суп із дикої качки" ,"Бенгальський тигр"
Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 20-ті роки.
Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні. 
ТЛ: усмішка.

2

 

Тематичне оцінювання № 6. Тест «Проза 20-30-х рр. ХХ ст».

1

 

Драматургія 20-30-х ХХ ст. Українська література за межами України

Розвиток національного театру ("Березіль" Леся Курбаса, Харківський театр ім. Шевченка), драматургії 20—30-х років (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій "корифеїв", зарубіжної класики і модерної драматургії.

 

 

1

 

Микола Куліш

Мина Мазайло”

Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша.

Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості в сатиричній комедії «Мина Мазайло»
Актуальність п'єс М. Куліша сьогодні.

2

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ 
ЛІТЕРАТУРА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (до 1939 р .)
Автономність, відкритість зарубіжним традицiям і новітнім процесам, високий рівень розвитку, позаідеологічність. Яскраве поетичне гроно: Б.-І. Антонич, С. Гординський, Ю. Липа. Проза В. Стефаника, О. Кобилянської, І. Вільде, О. Туря 
нського. Історична проза Б. Лепкого, Ю. Опільського, Катрі Гриневичевої.

Представники «Празької поетичної школи» української поезії.

Огляд життя і творчого почерку Юрія Липи. Есе «Бій за українську літературу».

Історичні твори Юрія Чайковського. Оповідання «Хто винен?».

4

 

Тематичне оцінювання № 7. Тест «Драматургія 20-30-х ХХ ст. Українська література за межами України».

1

 

Українська література 40-50-х рр. ХХ ст. Українська література за межами України

Участь українських письменників у Другій свiтовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Олександр Довженко. "Україна в огні","Зачарована Десна"
Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення митця. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою. Доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки ("Україна в огні"). Історія написання. "Зачарована Десна": автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. 
ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

 

 

1

 

 

 

4

 

Василь Барка

«Жовтий князь»

Життєпис Василя Барки.

Зображення трагедії народу в романі «Жовтий князь» (оглядово).

2

 

Іван Багряний

«Тигролови»

Основні віхи життя і творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман. Жанрові особливості. Проблема свободи й боротьби за своє визволення.

Образна система пригодницького роману.

3

 

Улас Самчук

«Марія»

Життєвий і творчий шлях Уласа Самчука. Хроніка життя жінки в романі Уласа Самчука «Марія».

2

 

Тематичне оцінювання № 8. Тест «Українська література 40-50-х рр. ХХ ст. Українська література за межами України»

1

 

Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Поезія

Василь Симоненко

«Лебеді материнства», «Задивлюся у твої зіниці», «Є тисячі доріг...», «Я...», «Ікс плюс ігрек», «Ну скажи, хіба не фантастично...»

Поети-шістдесятники. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична й формотворча новизна. Василь Симоненко. Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці...»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

 

 

4

 

Микола Вінграновський

«У синьому небі я висіяв ліс...», «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...», «І замалий, і неширокий...»

 Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» Інтимна лірика митця.

2

 

Дмитро Павличко

«Два кольори», «Це Ти створив мене таким...», «Був день, коли ніхто не плаче...», «Сріблиться дощ...»

Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.

2

 

Ліна Костенко

«Страшні слова, коли вони мовчать», «Вже почалось, мабуть майбутнє», «Хай буде легко. Дотиком пера...», «Недумано, негадано...», «Маруся Чурай»

Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать...» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.
«Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості. Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання, її сповідальність. Пейзажна й філософська лірика.
Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».  Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання в романі у віршах «Маруся Чурай» Л.Костенко. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини. 

ТЛ: роман у віршах.

5

 

Тематичне оцінювання № 9. «Своєрідність поетичного світобачення шістдесятників».

1

 

Українська проза другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Постшістдесятництво

Олесь Гончар

«Собор»

Тематичний діапазон прози другої половини ХХ — початку ХХІ ст.

Загальна характеристика доробку О.Гончара - романтика. Творчий злет у 60-ті рр. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.
Роман «Собор» як одне з найбільших надбань в історії української літератури. Історія створення та публікацій. Образна система роману та його проблематика.
ТЛ: роман та його види.

 

 

5

 

РМ. Твір «Духовна чистота та велич як найбільші надбання людства» (За романом Олеся Гончара «Собор»).

1

 

Григір Тютюнник

«Завязь», «Три зозулі з поклоном»

Життєпис письменника.
«Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу («Три зозулі з поклоном»). Зміщення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном» Гр.Тютюнника. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. Зображення першого кохання в новелі «Завязь».

ТЛ: новела.

2

 

Василь Стус

«Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...», «О земле втрачена, явися...»
Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі («Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...»).
Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В.Стуса: відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена («Господи, гніву пречистого...», «О земле втрачена, явися...», «Як добре те, що смерті не боюсь я...»). 

 

2

 

Семестрова контрольна робота.

2

 

Українська література 2 курс

коледжу ПВНЗ «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

К-ть год.

Сам.роб.

І семестр (18 год., самостійна робота — 4 год.)

 

 

Література українського бароко та “химерна проза” ХХ ст.

Література українського бароко ХХ ст.: представники та тенденції.

Валерій Шевчук

Дім на горі”

Життєвий та творчий шлях Валерія Шевчука. Особливості світобачення, громадянська позиція. Звязок із давньою українською літературою. Повість-преамбула Валерія Шевчука «Дім на горі»: жанрово-композиційні особливості, проблематика. Розгалудженість сюжету. Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного). Дім на горі як фортеця нашої духовності, душі; підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви.

ТЛ: бароко, повість-преамбула, роман-балада, притчевість.

 

 

3

 

Василь Земляк

«Лебедина зграя»

Особливості української «химерної прози». «Лебедина зграя» Василя Земляка як зразок «химерної прози»: проблематика образи.

ТЛ: «химерна проза».

2

1

Тематичне оцінювання № 1. Тест з теми “Література українського бароко та “химерна проза” ХХ ст. “

1

 

Українська історична проза ХХ ст.

Тематичний діапазон української історичної прози ХХ ст. У лещатах радянської ідеології. Історичні твори З. Тулуб, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика.

Павло Загребельний

«Диво» (скорочено)

Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі «Диво». Софія Київська як історична памятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина в процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

ТЛ: історична правда й художній вимисел.

 

3

1

Володимир Малик

«Чумацький шлях»

Життєпис Володимира Малика.

Зображення чумацтва як явища в українській культурі в романі Володимира Малика «Чумацький шлях».

 

 

2

 

Тематичне оцінювання № 2. Тест з теми «Українська історична проза ХХ ст.».

1

 

Сучасна «молода» українська поезія

Сучасний літературний процес: суспільно-політичний контекст, тенденції, представники. Постмодерна поезія (О. Забужко, Ю. Андрухович, Н. Горішна).Історичні та суспільно-політичні тенденції в Україні к. ХХ–поч. ХХІ ст. Постмодернізм в українській літературі. Літературні угрупування цього періоду. Роль у становленні і поширенні постмодернізму концепції філософів Мішеля Фуко, Жака Дерріда, Ролана Барта, Юлії Крістєвої, Мерло Понті, Мартіна Гайдегера літературознавців Тамари Гундорової, Соломії Павличко.

ТЛ: постмодернізм.

 

1

 

Оксана Забужко

«Цей чоловік…», «Пам’яті «проклятих поетів», «Попелюшка», «Likeacamel, likeaweasel»

Своєрідність поетичного світу О. Забужко («Цей чоловік…», «Пам’яті «проклятих поетів», «Попелюшка», «Likeacamel, likeaweasel»). Філософічність та новаторство художнього мислення.

1

1

Юрій Андруховича

«А це така любовна гра...», «Постріл», «Я  заліз  у  тугу,  як  в  тогу  чи  в  робу»

Поетичний доробок Ю. Андруховича («А це така любовна гра...», «Постріл», «Я  заліз  у  тугу,  як  в  тогу  чи  в  робу»).

1

1

Наталія Горішна

«До слова», «Я іще молода, ще волосся духмяне…», «Серпневий вечір»

Особливості творчого почерку Н. Горішної («До слова», «Я іще молода, ще волосся духмяне…», «Серпневий вечір»).

1

 

Семестрова контрольна робота.

2

 

І семестр (18 год., самостійна робота — 4 год.)

 

 

Сучасна «молода» українська проза та драматургія

Особливості розвитку української прози к. ХХ–поч. ХХІ ст.

Юрій Андруховича

Московіада”

Роман „Московіада”. Мозаїко-карнавальна композиція, моно-міфологічна схема розгортання сюжету. Образна палітра; колоритні постаті. Оповідач текст читач. Ремінісценції, інтертекстуальні перегуки. Химерне поєднання і переплетення стилів. Ознаки жанру меніппеї. Глобальні проблеми у творі. Антитоталітарний підтекст роману. Реконструкція символів імперії у текстах ”Мосоквіади”.

ТЛ: роман, сюжет (повторення), маніппея.

 

2

 

Оксана Забужко

«Казка про калинову сопілку»

Постмодерна жіноча проза. Жанр твору «Казка про калинову сопілку», особливості сюжету та композиції.

Переосмислення казкових образів «дідова дочка» – «бабина дочка». Образ Ганни-панни.

ТЛ: казка

1

 

Марія Матіос

Солодка Даруся”

  1. Короткі відомості про життя та творчість М. Матіос.Особливості часопису роману «Солодка Даруся». Проблематика твору. Історія героїні як пошук украденого щастя людини та нації.

1

 

Василь Шкляр

Ключ”

Короткі відомості про життя і творчість В. Шкляра. Ознаки детективного жанру в романі «Ключ». Характеристика образу героя-оповідача. Символіка художніх деталей у творі.

1

 

Неда Неждана

І все-таки я тебе зраджу”

Тенденції розвитку сучасної української драматургії. Інтерпретація біографії Лесі Українки в п’єсі «І все-таки я тебе зраджу» Неди Нежданої.

1

 

Олександр Ірванець

«Маленька п’єса про зраду для однієї актриси»

Моноп’єса О. Ірванця «Маленька п’єса про зраду для однієї актриси»: особливості жанру, проблематика.

1

 

Тематичне оцінювання № 4. Твір “Моє бачення тенденцій розвитку сучасної української літератури”.

1

 

Література рідного краю. Підсумкові заняття

Олександр Жовна

«Маленьке життя», «Експеримент»

Біографія Олександра Жовни. Трагізм долі дитини в повісті «Маленке життя». Новаторство письменника в повісті «Експеримент».

 

2

 

Василь Журба

«Пявки»

Біографія Василя Журби. Новела «Пявки».

1

 

Антоніна Корінь

«Заворожи мене», «Цвіте акація», «На все, на все, здається, я багата».

Сторінками життя письменниці Антоніни Корінь. Особливості художнього мислення. Образи ліричних героїв. Поезії «Заворожи мене», «Цвіте акація», «На все, на все, здається, я багата».

1

 

Василь Бондарь

«Хвилина мовчання»

Життєвий і творчий шлях Василя Бондаря. Проблематика та образна система оповідання «Хвилина мовчання».

1

 

Григорій Клочек

«Велесова книга» - українська памятка»

Життєпис Григорія Клочека. Григорій Клочек як літературний критик. «Велесова книга» - українська памятка».

1

 

Бесіда за вивченими протягом навчального року творами. Їх новаторство та художні особливості.

2

2

Річна контрольна робота

2

 

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.