Відмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками

План

1.      Відмінювання кількісних числівників.

2.      Відмінювання порядкових числівників.

3.      Узгодження числівників з іменниками.

4.      Збірні числівники в діловому мовленні.

1. Відмінювання кількісних числівників

                Числівник – це самостійна змінна частина мови, що означає кількість або порядок предметів при лічбі.

                Лексико-граматичні розряди числівників

                Кількісні числівники означають число, кількість предметів: 2, 5, 87, 130 тощо. Серед них виділяють:

а) власне кількісні числівники – від одного до двадцяти, назви десятків, сотень, числівники тисяча, мільйон, мільярд. За допомогою цих слів можна назвати найрізноманітніші числові поняття;

б) неозначено-кількісні числівники, які називають точно не визначену, приблизну кількість: багато, небагато, кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят, кількасот. Числівники кільканадцять, кількадесят, кількасот в офіційному стилі не вживають. На приблизну кількість у діловому мовленні вказують прийменники понад, до, прислівники більше, менше;

в) збірні числівники, які означають сукупність предметів: двоє дівчат, десятеро учнів, обидва, обоє, двійко. Скоріше один батько вигодує десять дітей, ніж десятеро дітей одного батька. Семеро одного не ждуть. В офіційно-діловому стилі їх не вживають;
г) дробові числівники, утворені сполученням кількісних і порядкових числівників: три четвертих, нуль цілих п’ять десятих, одна друга.

Порядкові числівники означають порядок при лічбі (третій рік, тисяча вісімсот дванадцятий рік). П’яте колесо до воза.
                Типи числівників за будовою

                Прості складаються з одного слова (один, два, три, чотири, десять, сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд, двоє, семеро, десятеро, багато, кілька).
                Складні утворилися з двох або кількох числівників, поєднаних в одне слово: одинадцять, двадцять, триста, півтора, півтораста, кількадесят, кільканадцять, стонадцять.
                Складені об’єднують кілька окремих слів (шістсот тридцять п’ять, тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятий).
                Числівники різних розрядів і типів відмінюють і поєднують з іменниками по-різному.

Відмінювання кількісних числівників

1 тип відмінювання

Н. Один; одна; одно (арх. форма), одне (нова форма) одні

Р. Одного; однієї (одної); одного одних

Д. Одному; одній; одному одним

З. Один, одного; одну; одно, одне, одного одні, одних

О. Одним; одною, однією; одним одними

М. На одному (однім); на одній; на одному (однім) на одних

2 тип відмінювання

                За другим типом відмінюють числівники два, обидва, три, чотири, кілька, багато, збірні (двоє, троє, четверо),займенники скільки, стільки.

Два, дві; двох; двом; два, дві або двох; двома; на двох.

Три; трьох; трьом; три, трьох; трьома; на трьох.
Чотири; чотирьох; чотирьом; чотири, чотирьох; чотирма; на чотирьох.

3 тип відмінювання

                За третім типом відмінюють числівникивід п’яти до вісімдесяти (крім сорока), неозначено-кількісні кільканадцять, кількадесят.

                П’ять; п’яти, п’ятьох; п’яти, п’ятьом; п’ять, п’ятьох; п’ятьма, п’ятьома; на п’яти, п’ятьох.
                Шість; шести, шістьох; шести, шістьом; шість, шістьох; шістьма, шістьома; на шести, шістьох.

Сім; семи, сімох; семи, сімом; сім, сімох; сьома, сімома; на семи, сімох.
Вісім; восьми, вісьмох; восьми, вісьмом; вісім, вісьмох; вісьма, вісьмома; на восьми, вісьмох.
                Дев’ять; дев’яти, дев’ятьох; дев’яти, дев’ятьом; дев’ять, дев’ятьох; дев’ятьма, дев’ятьома; на дев’яти, на дев’ятьох.
                Десять; десяти, десятьох; десяти, десятьом; десять, десятьох; десятьма, десятьома; на десяти, десятьох.
                Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять, двадцять, тридцять, кільканадцять відмінюють як п’ять, шість:

                Шістнадцять; шістнадцяти, шістнадцятьох; шістнадцяти, шістнадцятьом; шістнадцять, шістнадцятьох; шістнадцятьма, шістнадцятьома; на шістнадцяти, шістнадцятьох.
                Двадцять; двадцяти, двадцятьох; двадцяти, двадцятьом; двадцять, двадцятьох; двадцятьма, двадцятьома; на двадцяти, двадцятьох.
                У складних числівників п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюється тільки друга частина (у російській мові – обидві частини):
                П’ятдесят; п’ятдесяти, п’ятдесятьох; п’ятдесяти, п’ятдесятьом; п’ятдесят, п’ятдесятьох; п’ятдесятьма, п’ятдесятьома; на п’ятдесяти, п’ятдесятьох.
                Сімдесят; сімдесяти, сімдесятьох; сімдесяти, сімдесятьом; сімдесят, сімдесятьох; сімдесятьма, сімдесятьома; на сімдесяти, сімдесятьох.

Схожі матеріали


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.