Прадавня українська література. Слов'янська міфо­логія. «Велесова книга» як принципи буття українсь­кого народу в прадавні часи

Тема: Прадавня українська література. Слов'янська міфо­логія. «Велесова книга» як принципи буття українсь­кого народу в прадавні часи.
Мета: розповісти учням про те, що з прадавніх часів на землях сучасної України жив хліборобський народ орійського походження — праслов'яни. Орії (арії) — найстародавніша назва предків українців. Повідо­мити про громадське і суспільне життя прадавніх українців; розвивати в учнів допитливість, уміння аналізувати факти; виховувати повагу до наших предків, їх мудрості, працьовитості, уміння захи­щати свою землю.
Обладнання: ілюстрації пам'яток древньої архітектури, художніх ремесел, образотворчого мистецтва, підруч­ник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання (конспект лекції, записи етапів весілля).
Виразне читання весільних пісень.
Бесіда з учнями.
1. Яким етапам весілля відповідають прочитані пісні?
2. Які їхні основні мотиви?
3. Які риси українців розкриваються в народній драмі?
4. Переказати стисло обряд весілля.
5.  Розповісти про періодизацію української літератури. Який взаємозв'язок між етапами її розвитку?
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання учителем уривка з «Велесової книги».
І будемо великою державою, з князями своїми, Городами великими і безліччю зброї залізної. І буде безліч нащадків наших. А греків зменшиться і будуть минулим своїм Дивуватись і похитувати головами.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ.
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Лекція вчителя (учні складають тези лекції, оскільки мате­ріал відсутній у підручнику).
«Велесова книга» була знайдена 1919 року полковником білої армії Алі Ізенбеком у поміщицькому маєтку селища Великий Бур  Харківської губернії. До революції тут жили нащадки ко­зацького полковника Григорія Донця-Захаржевського. Ізенбек вивіз «Велесову книгу» до Бельгії і там намагався прочитати письмена на дерев'яних дощечках. Перше розшифрування па­м'ятки було неповним, спотвореним пропусками і невірними про­читаннями.
З 1925 року до роботи над «Велесовою книгою» підключився український емігрант Ю. П. Миролюбов-Лядський, який зумів на­багато краще прочитати текст. Але його розшифрування надруку­вав М. Скрипник лише після смерті Миролюбова (пом. 1970 р.), а в 50-х роках були опубліковані у Сан-Франциско (СІЛА) роз­шифрування Ізенбека; за цими текстами зроблено український пе­реклад А. Киртича (Велика Британія, 1967 р.) і російський пере­клад О. Асова (Росія, 1992 р.). Через дефектність тексту-основи ці переклади не передають належним чином зміст книги і користу­ватися ними практично неможливо. Перший повноцінний пере­клад зроблено Б. Яценком (1994 р.).
У сучасній науці існують дискусії щодо автентичності «Велесової книги». Зокрема, такі погляди висловлює російський мовознавець А. А. Залізняк.
«Велесова книга» складається із 74 дощечок-текстів, які були остаточно понумеровані М. Скрипником (Лондон, Гаага, 1972, 1975 рр.). Позначаючи їх літерами (наприклад, 2а і 26, За і 36 тощо), він, очевидно, намагався систематизувати ці тексти в ме­жах усієї збірки.
За темами можна виділити такі записи «Велесової книги»: походження слов'ян, Руська земля, оборона її, побут і заняття слов'ян, їхня торгівля з сусідами, світогляд і вірування.
Робота над текстом твору.
Виразне читання уривків з окремих текстів пам'ятки: «Хто ми й куди йдемо»;' «Війна з готами й гунами»; «Мусимо дбати про вічне»; «З минулого. Після Кия».
Робота в зошитах.
1. Запис простого плану кожного уривка «Велесової книги».
2. Обговорення планів.
Бесіда з учнями.
1. Чим зацікавила вас «Велесова книга»?
2. Що несподіваного і нового ви дізналися з неї?
3. Чому книгу названо Велесовою? Хто такий Велес?
4. На підставі прочитаних уривків розкажіть про Матір-Птицю, іцо дала людям вогонь.
5. Аналогію з яким міфологічним героєм тут можна провести?
6. Яка головна думка згаданих уривків?
Підсумок уроку.
«Велесова книга» відтворює нашу правдиву історію і відкриває правдивий шлях у майбутнє.
Домашнє завдання
Написати твір мініатюру на тему: «Велесова книга» – пам’ятка прадавнього коріння нашої нації».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.