Михайло Коцюбинський – великий майстер художнього слова

 

Михайло Коцюбинський - видатний український письменник, революційний демократ. Коцюбинський у своїх творах відобразив страждання уярмленого народу, його боротьбу за свої соціальні і національні права. Цс був письменник з власним творчим облич­чям, з оригінальним і самобутнім стилем. Кожен талановитий4ху­дожник слова по-своєму відкриває явища дійсності, створює людські характери, збагачує нас новими думками, почуттями, образами. Творчість М. Коцюбинського - новий етап у розвитку української літератури не тільки за своїм змістом, а й художніми прийомами відображення дійсності.

Діти убогого села й міської околиці, Що виростають в тяжкій праці і безпросвітних злиднях, - ось герої ранніх творів Коцюбинсь­кого. Саме такі маленькі герої Коцюбинського: Христя з однойменного оповідання, Василько з оповідання "Ялинка", Дмитрик з "Ма­ленького грішника".

Сільська дівчинка Харитя несподівано мусить стати за старшу в хаті. Мати захворіла і нікому доглянути її, принести води, звари­ти їжі, прибрати хату, зжати нивку. Вона непомітно призвичаїлась до труду, який став природною потребою її життя. Письменник підкреслює незвичайну моральну стійкість своїх маленьких героїв, бо виростають вони в тяжких умовах.

Харитя надіється на свої маленькі роботящі руки, несвідомо покладаючись на здруженість і віру людей.

Оповідання "Дорогою піною" відкривається широким всту- пом-заспівом про героїчну боротьбу трудяших проти панів-гнобителів. Події відбуваються на Уманщині в 30-х роках XIX століття, коли ще живі були в народі спогади про Коліївщину 1768 року. Оповідання "Дорогою ціною" сприймається як твір історико-белетристичний. На передній план свого твору автор висуває мужню постать Соломії, у прагненні якої до щастя стільки зворушливої поезії, що вона переростає в символ свободи і незалежності людської, у живе втілення вільнолюбивого духу рідного народу.

Тема села не перестала хвилювати письменника, хоч і не була головною. Досить згадати " Intermezzo". Діалог з мужиком на канонівських полях, викладений у формі ліричної сповіді самого ху­дожника, пролунав у літературі наче крик смертельно пораненої людини. Новела "Intermezzo" - високомистецький твір, один із шедеврів Коцюбинського.

Ми вивчаємо і любимо твори Коцюбинського, глибоко ша­нуємо пам'ять полум'яного патріота, борця за щастя і розквіт твор­чих сил свого народу.

Павло Тичина писав: " Він залишив усім нам найвищий запо­віт: ніколи не розминатися з людиною і завжди бути вірним рідно­му народові, правді, соціальній справедливості і свободі".

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.