Синоніми. Антоніми. Пароніми. Фразеологізми. Їх стилістичне вживання

Мета: 1) формування мовної компетентності; учень знає поняття про синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми; вміє складати з ними речення та усні висловлювання; наводить приклади різних видів синонімів, антонімів, паронімів, фразеологізмів;

розвиток навичок спілкувавання;

виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Хід уроку

1. Організаційний етап.

Взаємне вітання викладача й студентів; перевірка відсутніх; перевірка зовнішнього стану приміщення; перевірка робочих місць та зовнішнього вигляду учнів; організація уваги.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Прийом “Незакінчені речення”.

1. Лексикологія вивчає...

2. Підрозділ лексикології, що вивчає походження слів, спорідненість з іншими словами називається ...

3. З тлумачного словника: Людина, що має великий розум, досвід, глибокі знання; мудра людина - ... (мудрець) Бути наповненим звуками - ...(звучати) Який дорівнює сімнадцяти рокам - ... (сімнадцятирічний) З'їдати або випивати трохи чого-небудь для проби; пробувати - ... (куштувати).

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Коментоване читання тексту підручника.

С. 104, 108.

Прийом “Джиг-со”

1 група “Види синонімів, їх стилістичне використання”.

2 група “Види антонімів, їх стилістичне використання”.

3 група “Пароніми, парономазія”.

4 група “Види фразеологізмів, їх стилістичне використання”.

Інформація для викладача Додаток А.

ІV. Первинне закріплення знань.

Виконання вправ.

Впр. 180 (с. 104-105).

Впра. 187 (с. 107).

V. Узагальнення знань, умінь та навичок.

Прийом “Слабка ланка”.

Студентам пропонується називати терміни, що розглядалися на занняті.

Перший називає один термін, другий — свій і попередній, третій — два попередні і свій власний.

VІ. Підведення підсумків з оцінюванням (з мотивацією) повідомлення домашнього завдання.

Впр. 190, 191 (І) (с. 107-108).

* Написати міні-твір “Захурделило”, використовуючи тільки дієслова.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.