Образ народу в поемі І.Франка "Мойсей"

 

На землі є люди, які йдуть попереду інших і освітлюють своєму народові шлях у майбутнє. Вони рухають прогрес силою свого розуму, свого таланту, підносять його висотою власного духу, самопожертвою. До таких людей нале­жав Титан праці, вірний син України Іван Франко. Життя великого поета і громадянина було присвячене боротьбі за щастя і свободу рідного народу. Працюючи для сучасності, Франко підготовляв майбутнє цього народу.

Підсумком глибинних роздумів поета про майбутнє українського народу, про взаємини вождя і народу в процесі наполегливого здобування світлого життя стала філософська поема "Мойсей", один з найсильніших і найвеличніших творів світової літератури. У ній Франко використав матеріал з Біблії про пророка Мойсея, що сорок літ через муки і страждання вів свій народ до "обітованої землі", переосмисливши цей матеріал відповідно до акту­альних проблем сьогодення і до свого задуму показати смерть Мойсея як про­рока, не признаного своїм народом.

В образі пророка Мойсея автор змальовує вождя, що самовіддано слу­жить народові, любить свій народ, прагне привести його до нового щасливого життя:

Все, що мав у житті, він віддав

Для одної ідеї,

І горів, і яснів, і страждав,

І трудився для неї.

Опинившись у вигнанні, Мойсей наодинці з собою мовби оглядає свій шлях народного проводиря, хоче дошукатись істини, чи вірною була його доро­га.

З особливою трагічністю змальовує Франко сумніви, зневіру Мойсея у справі всього свого життя. На мить похитнулась його віра в торжество правди,

і він вже не може вести за собою маси, бо, на думку поета, духовним провідником

народу може бути лише той,хто непохитно вірить у перемогу. У той же час ні сумніви, ні розгубленість Мойсея не можуть спинити переможний рух народу, бо він є творцем історії.

Поема Івана Франка — твір про Мойсея, народного вождя, а ще більше про народ, його історичну долю. Автор вирішує проблему його боротьби за своє визволення. Пророк помирає, та прозріває народ, обирає з свого середовища нового вождя Єгошуа і прямує до мети, яку вказав Мойсей. Народ не лише завершує справу, ним розпочату, а йде далі, до революційних змін і оновлень. Неповторними поетичними рядками поеми Іван Франко висловив неперемож­не прагнення маси до волі, незалежності. Мойсей покидає свій народ з певніс­тю, що той сам підніметься на визвольну боротьбу.

 І я знаю, ви рушите всі,

Наче повінь весною,

Та славнім поході своїм

Не питайте за мною!

Най наперед іде ваш похід,

Наче бистрії ріки!


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.