Українська література

Жанр чарiвної казки є цiкавим i малодослiдженим українською фольклористикою. Водночас саме казки пiднiмають завiсу над таємницею людської психiки, нашого несвiдомого, яке виринає у сновидiннях, розщеплене на окремi образи. Не випадково, як пишуть захiдноєвропейськi та американськi фольклористи, чарiвнi казки легко запам’ятовуються: один раз їх почувши, легко вiдтворюємо сюжет. Десь на рiвнi пiдсвiдомого подiбнi iсторiї близькi нам, тому, слухаючи казку, ми нiби переживаємо своєрiдне пригадування колись знаного, вловлюємо закодований у символи досвiд.

Оксана Забужко

Казка про калинову сопілку

1 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 0, 5 балів)

1. 

За жанром «Жовтий князь» - це…

А. Кіноповість.

Б. Роман.

В. Оповідання.

Г. Новела.

2. Дружина О. Довженка Ю. Солнцева була:

А. Акторкою та режисер кою фільмів О. Довженка.

Б. Режисер-постановник.

В. Письменниця.

Г. Кінорежисер.

 1 варіант

1 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 0, 5 балів)

1.За жанром «Зачарована Десна» О. Довженка – це

А. Роман.

Б. Кіноповість.

В. Оповідання.

Г. Новела.

2. Роман «Тигролови» І. Багряний написав:

А. Протягом 10 років.

Б. Протягом 1 місяця.

В. Протягом 30 років.

Г. Протягом 14 днів.

1. Модернізм в українській літературі: ідейно-естетичні засади, ознаки.

2. Короткі відомості про життя та творчість Григорія Косинки.

3. 

Імпресіонізм як напрямок модернізму в літературі.  Ознаки імпресіонізму в новелі Григорія Косинки «На золотих богів».

1.      У якому напрямку літератури працював В. Винниченко?

А. Реалізмі.

Б. Романтизмі.

В. Модернізмі.

Г. Постмодернізмі.

1. Театр в Україні та світі до ХІХ ст. Аматорський театр в Україні в ХІХ ст.

2. Створення першого професійного театру в Україні.

3. Життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого.

4. Хутір Надія як визначальна історична памятка.

5. Історія створення та жанрово-родові особливості твору Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

ІІ

1.    Виділіть вузловий художній засіб, на основі якого автор розкриває глибину душевних переживань За­хара Беркута. Вмотивуйте відповідь.

«Німо, непорушно, мов дерев'яні стовпи, стояли на бе­регах, навіть найзаповзятіші не могли без дрожі, без зойку, без сліз глядіти на ту громадську загибель людей».

II

2.    Визначте, за допомогою якого художнього засобу автор розкриває глибину душевних переживань За­хара Беркута. Вмотивуйте відповідь.

«Старий Захар, досі такий сильний і незламний, те­пер тремтів, мов мала дитина і, закривши лице руками, ридав тяжко».

 І варіант

1. Іван Франко народився у сім'ї:

а) адвоката;

б) письменника;

в) коваля.

2. Скільки мов знав І. Франко:

а) 5;

б) 10;

в) 16.

3. Науковий ступінь доктора російської словесності Франкові присвоїв:

а)  Львівський університет;

б)  Харківський університет;

в)  Чернівецький університет.

4. Поетична спадщина І. Франка налічує:

а) 5 збірок;

б) 11 збірок;

в) 7 збірок.

СХЕМА АНАЛІЗУ ВІРША
1. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть кра­ще зрозуміти специфіку твору).
2. Назва поезії.
3. Виразно прочитати твір (Дотримуючись інтонацій, пауз, логіч­них наголосів, користуючись жестами, мімікою).
4. Історія написання і видання твору.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.