Дидактичні матеріали для школи та ВНЗ

 

1. Запитання.

1. Що таке система числення (нумерацiя)?

2. Якi системи числення вiдомi вам? Схарактеризуйте їх.

3. Як у Київськiй Русi позначали i називали числа?

4. Як розрiзнявся «малий рахунок» i «великий рахунок» у кириличнiй нумерацiї?

2. Пояснiть семантику вiдчислiвникових слiв.

а) одинак, одиначка, одиночник, одиночниця, одиничнiсть;

б) двiйка, двiєчниця, двiєчник, двiйник, двiйня, двiйнята, двiйчатка, двоїна, двоїння, двоїстiсть;

Жанр чарiвної казки є цiкавим i малодослiдженим українською фольклористикою. Водночас саме казки пiднiмають завiсу над таємницею людської психiки, нашого несвiдомого, яке виринає у сновидiннях, розщеплене на окремi образи. Не випадково, як пишуть захiдноєвропейськi та американськi фольклористи, чарiвнi казки легко запам’ятовуються: один раз їх почувши, легко вiдтворюємо сюжет. Десь на рiвнi пiдсвiдомого подiбнi iсторiї близькi нам, тому, слухаючи казку, ми нiби переживаємо своєрiдне пригадування колись знаного, вловлюємо закодований у символи досвiд.

1.  Ознаки нормативності, розгалуженої системи стилiв, багатофункцiйнiсті, наявнiсті усної та писемної форм, характернi для:

А. Нацiональної мови.

Б. Лiтературної мови.

В. Дiалектної мови.

2. Нацiональна мова може існувати в таких проявах:

А. Вищiй формi (лiтературнiй) та нижчих формах (територiальних i соцiальних дiалектах).

Б. Лiтературнiй формi.

В Територiальних i соцiальних дiалектах. 

3. Державна мова – це:

Я впевнений, що переважна більшість зголошених кандидатів запаморочена блиском можливості і навіть не думає про добро України та її народу. Можуть були і такі, що з ворожим розрахунком і поміччю пхаються наверх, щоб зламати молоду ще і слабку державу.

Оксана Забужко

Казка про калинову сопілку

1 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 0, 5 балів)

1. 

За жанром «Жовтий князь» - це…

А. Кіноповість.

Б. Роман.

В. Оповідання.

Г. Новела.

2. Дружина О. Довженка Ю. Солнцева була:

А. Акторкою та режисер кою фільмів О. Довженка.

Б. Режисер-постановник.

В. Письменниця.

Г. Кінорежисер.

 1 варіант

1 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 0, 5 балів)

1.За жанром «Зачарована Десна» О. Довженка – це

А. Роман.

Б. Кіноповість.

В. Оповідання.

Г. Новела.

2. Роман «Тигролови» І. Багряний написав:

А. Протягом 10 років.

Б. Протягом 1 місяця.

В. Протягом 30 років.

Г. Протягом 14 днів.

1. Модернізм в українській літературі: ідейно-естетичні засади, ознаки.

2. Короткі відомості про життя та творчість Григорія Косинки.

3. 

Імпресіонізм як напрямок модернізму в літературі.  Ознаки імпресіонізму в новелі Григорія Косинки «На золотих богів».

МАРУСЯ ЧУРАЙ

Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, і є живі скарби, що йдуть по землі від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу. До таких національних скарбів належить і наша лірична пісня.

Погортайте сторінки сивих віків, вчитайтеся в прості і хвилюючі слова пісень — і вам відкриється багато поетичних таємниць, ви почуєте голоси великих творців, імена яких розгубила історія, і м и навряд чи знайдемо багато сіячів, чия поетична нива, ставши народною, квітує по всій землі українській.

 

1 варіант

Початковий рівень (1-3 бали) — кожна правильна відповідь оцінюється в 0, 5 балів.

1.     

До поданих слів доберіть антоніми.

Імпортний -

Фальшивий-

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.