Григорій Квітка-Основ'яненко. Повість «Маруся». Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України

 
Тема: Григорій Квітка-Основ'яненко. Повість «Маруся». Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України
Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменни­ка, розкрити принципи художнього відображення ним життя як основи народності його творів, ознайомити зі змістом повісті «Маруся», розкрити красу мови твору, ліризм і драматизм зображених подій; розви­вати спостережливість учнів, уміння сприймати ху­дожній твір в історичному контексті; виховувати високі почуття любові до людей, природи, бажання допомогти ближньому.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, ілюст­рації, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання уривка з поезії Т. Шевченка «До Основ'яненка».
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Лекція вчителя про життя та громадську діяльність Г. Квітки-Основ'яненка
Стислий переказ повісті «Маруся».

Словникова робота
Сентименталізм (від франц. — почуття) — художній на­прям доби пізнього просвітництва (друга половина XVIII — поча­ток XIX ст.). На противагу ранньому просвітництву та класициз­му, які проголошували розум основним чинником у житті людини і суспільства, сентименталізм надає першорядного значення почуттю.

В українській літературі першої половини XIX ст. сентименталізм існував як художня течія в поєднанні з просвітницьким реалізмом (п'єса «Наталка Полтавка» І. Котляревського, повісті Г. Квітки- Основ'яненка), романтизмом (поезія Л. Боровиковського, В. Забі­ли), реалізмом (проза Марка Вовчка).

Бесіда з учнями.
1. Поміркуйте, на чому наголошує письменник у повісті «Мару­ся»: на подіях чи на почуттях людини, викликаних цими подіями?   
2. Які чесноти християнської моралі уособлює Маруся?
3. У чому привабливість, правдивість образів Василя і Марусі, а в чому їх нежиттєвість?
4. Порівняйте образи Марусі і Наталки Полтавки з однойменного твору І. Котляревського і зробіть висновки.
5. Доведіть, що портретні характеристики обох персонажів, їхня поведінка і мова позначені великим впливом народнопісенної творчості.
6. У чому ви вбачаєте зв'язок повісті «Маруся» з фольклорними джерелами?
7. Самостійне складання (за варіантами) плану характеристики Васи­ля, Марусі, Наума Дрота.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання до учнів.
1. Які основні ознаки сентименталізму?
2. Як вони позначилися на змісті і формі повісті «Маруся»?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Виписа­ти цитати до характеристики Марусі.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.