Пантелеймон Куліш. Огляд життя і творчості пись­менника

Мета: ознайомити учнів зі світоглядною позицією П. Кулі­ша, з його багатогранною діяльністю, розкрити вболівання поета за стан української культури; розвивати вміння учнів зіставляти факти історії та літера­турний процес, робити висновки; виховувати любов до рідної мови, бажання утверджувати її в побут: й культурі.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підруч­ник, записані на дошці або на плакаті слова Панте­леймона Куліша:
Я молитись мушу
За Україну, за народну душу.
Вона в мені і житиме вовік.

ХІД УРОКУ
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя за планом.
1. Світоглядні позиції П. Куліша.
2. Участь письменника в Кирило-Мефодіївському братстві.
3. Т. Шевченко і П. Куліш.
4. Літературна, наукова, видавнича, культурницька діяльність П. Куліша.
5. Твори російською мовою.
6. Поетична творчість Куліша.
Складання за розповіддю вчителя хронологічної таблиці життя і творчості П. Куліша.

Словникова робота
Маніфест поетичний — ліричний вірш, у якому вислов­люються оцінка ролі поезії, мистецтва в житті людини і суспільства, наявні роздуми про сенс і мету поетичної творчості і який є свідченням громадянської позиції митця. Віршу цього жанру властиве урочисте емоційне забарвлення («Думи мої, думи мої...» Т. Шевченка, «Заспів», «До кобзи» П. Куліша, «Як добре те, що смерті не боюсь я...» В. Стуса).

Виразне читання поезії «До кобзи» з коментуванням.
1. Тема ролі поета в суспільному житті.
2. Алегоричний образ кобзи.
Виразне читання поезії «Рідне слово».
Бесіда з учнями.                                                                                                                 ,
1. Дайте загальну оцінку поетичного доробку П. Куліша.
2. Назвіть основні мотиви його поезій.
3. Зробіть повний ідейно-художній аналіз поезії «До кобзи».
4. У чому полягає значення багатогранної діяльності П. Куліша?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготу­вати виразне читання та повний ідейно-художній аналіз поезій «Заспів», «Святиня», «Правдиве панування», «Троє схотінок».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.