05.12.2015
 1 варінт 1 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балів – усього 3 бали) І. Франко народився в селі: А. Сиротинці. Б. Нагуєвичі. В. Ясениця-Сільна. Г. Дрогобичі.  
23.06.2015
1. Скільки років було Марії, коли померли її батьки? А. 8. Б. 6. В. 9. Г. 16.
19.01.2015
Логічним наслідком національно-визвольних змагань весни 1917 року в Україні після Лютневої революції в Росії було утворення Центральної Ради, яка своїми універсалами проголошувала необхідність власної держави – спершу як автономної, а потім і самостійної.
05.01.2015
Друга частина поеми постає як різкий контраст до піднесеного сприйняття надії та втілення мрії про відродження нації. Це трагедія поневолюваного століттями народу, в середовищі якого на догоду імперським амбіціям та заради власної наживи і пристосуванства формувалась психологія зрадників національних інтересів.
05.01.2015
  Незабаром виповниться два десятиліття, як Україна стала самостійною державою. Здійснилась одвічна мрія народу, наступили роки непростого процесу становлення національної самосвідомості, духовного відродження.
15.12.2014
Леся Українка – літературний псевдонім Лариси Петрівни Косач (Квітки) (13 (25).02.1871 – 19.07 (1.08).1913), великої української поетеси та драматурга. Леся народилась у родині українських інтелігентів Петра Антоновича Косача та Ольги Петрівни Косач (з роду Драгоманових). Петро Антонович – юрист за фахом, випускник Київського університету, більшу частину життя служив у Волинській губернії в установах у справах селян. Він був членом київської «Старої громади», де познайомився з Михайлом Петровичем Драгомановим та його молодшою сестрою Ольгою.
23.11.2014
       Каторжна - так її всі звали.        - Унеси дров у хату, чи чуєш, каторжна ти! - кричала мачуха.        - Геть з-перед очей, каторжна! - визвірювався на неї батько, вертаючись п'яний з шинку і заточуючись по хаті.        - За сцо ти мене стовхнула, католзна! - пищав дворічний мачушин хлопчик, б'ючи її кулаками.
23.11.2014
1 варіант 1.       Покажіть, які чергування голосних можуть відбуватися в словах (кожна вірна відповідь – 0,5 балів, усього 4 бали). Зломити, простити, нести,  сідати, липнути, пити, зберу, почати. 2.       Проілюструйте, чи відбувається спрощення в словах (кожна вірна відповідь – 0,5 балів, усього 2 бали). Тиск, честь, користь, невістка.
19.11.2014
1 варіант 1 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балів – усього 3 бали) 1.  І. Франко народився в селі: А. Сиротинці. Б. Нагуєвичі. В. Ясениця-Сільна. Г. Дрогобичі. 2. Ким був батько Івана Яковича? А. Стельмахом. Б. Учителем. В. Священиком. Г. Ковалем.
10.11.2014
1. Запишіть якомога більше фразеологізмів зі словом „брáти”. З одним із них складіть речення (За кожен фразеологізм — 0,5 бал, за речення — 2 бали).  2. Складіть речення, у яких би сполучення на пам’ять, на сміх, по вашому, в край, до волі, на віки писалися окремо, разом або через дефіс (7 балів).  3. Які особливості відмінювання кількісних числівників? (8 балів).

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.