Основні правила пунктуації: кома

 

Кома у простому реченні ставиться:

1. Між однорідними членами речення, що поєднуються інтонацією без сполучників.

Однорідними можуть бути:

а)  підмети: Цвіте малина, смородина, тютюн, квасо­ля (О. Довженко);

б)  присудки: Осінь ходить, яблука золотить (М. Риль­ський);

Юнацькі руки молоді,

 Вам добре б тішитись в труді,

Писать, копать, залізо б гнути,

Садити сад, зелені рути,

Плоти гонити по воді (А. Малишко).

(Не ставиться кома між однаковими формами дієслів, якщо позначають одне загальне поняття дії з ме­тою, а не окремі дії: піду подивлюся (не піду і подивлюся, а піду подивитись), сядьмо подумаймо, зійдемося побачи­мось. Таке ж об'єднуюче значення мають і вирази жду не діждуся, дивишся не надивишся, думаєш не надумаєшся: Дивиться вона не надивиться на свого сина: втішається не навтішається своїм Івасем);

в)  додатки: Гладжу рукою шерсть ячменів, шовк коло­систої хвилі (М. Коцюбинський);

г)  означення:

Горда, ясна, огнистая мова!

Ллється промінням річ, та велична! (Л. Українка)

Збирають світлі, золоті меди

Веселокрилі та прозорі бджоли (М. Рильський);

Село лежить тихе, мирне, потопає в садах (Г. Тютюнник);

д)  обставини: Мої дні течуть серед степу, серед доли­ни, налитої зеленим хлібом; Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти (М. Коцю­бинський).   *

2. Між однорідними членами речення, що з'єднуються двома або більше однаковими сполучниками: і...і, й...й, та...та, ні...ні, ані...ані, то...то, чи...чи, чи то...чи то, або...або: Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-земні кущі верболозу, то кругленькі, наче м'ячики, то гостроверхі, неначе топольки (І. Нечуй-Левицький);

Недалеко звідсіля

Є чудна одна земля —

Там ні дня нема, ні ночі,

Кожен робить там, що схоче...

(В. Симоненко)

І сонце, й день, і вишня в цвіті, і творчості крилата мить (П. Тичина).


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.