Комплексна контрольна робота. Варіант 5

1. Тема “Слова…” - це розповідь про:
А Смерть князя Ігоря від рук древлян;
Б Боротьбу князя Ігоря проти Святослава за київський княжий престол;
В Невдалий похід князя Ігоря проти половців
Г Загарбницькі дії князя Ігоря
 

2. Що означає слово Біблія?
 А Послання;
Б Книга;
В Пісня
Г Пізнання
3. «... Моторний, ласкавий, гарний і проворний, і гострий, як на бритві сталь»,— так говорить автор про:
А Б. Хмельницького («Чи не той то хміль»);
Б Ярему («Гайдамаки» Т. Шевченка);
В Енея ( «Енеїда» І. Котляревського);
Г Миколу («Наталка Полтавка» І. Котляревського).
4. Коли і в якому літопису вперше зафіксована назва  “Україна”?
А У “Початковому літопису”  1171-1177рр.
Б У “Повісті врем`яних літ”під1113р.
В У Чернігівському літописі 1112 р.
Г У “Київському літопису”  1185, 1189 рр.
5. Поетичні рядки
Наша дума, наша пісня
Не вмре, на загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!
 Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як Господа слово.—       
Уривок із твору
А «Сон» Т. Шевченка
Б «Енеїда» І. Котляревського
В «Гімн» І. Франка
Г  «До Основ'яненка» Т. Шевченка
6. Франко писав, що «найліпшою історичною повістю в нашій літературі» є роман:
А «Чорна рада» П. Куліша
Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного
В «Жовтий князь» В. Барки
Г  «Тигролови» І. Багряного
7.“Езопова мова” – це:
А Вимушене іносказання, насичене недомовками та іронічними натяками;
Б Вдале порівняння;
В Звичайний вислів, без підтексту
Г Вид поетичного тропу
8.Прочитайте уривок, з'ясуйте ім'я літературного героя, про якого йдеться, назву твору та його автора.
Отакої саме пори, в неділю, після раннього обіднього часу, — тим шляхом, що, звившись гадюкою, пославсь од великого села Пісок аж до славного колись Ромодану, — ішов молодий чоловік. «Не багатого роду!» — казала проста свита, накинута наопашки. — «Та чепурної вда­чі», — одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з-під свити. Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смушків, перехиля­ючись набакир, натякала про парубоцьку вдачу...
А Михайло {«Земля» О. Кобилянської);
Б Іван («Тіні забутих предків» М.Коцюбинського);
В Петро («Наталка Полтавка» І. Котляревського);
Г Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного);
9. Кому присвячений поетичний цикл Лесі Українки “Сім струн”:
А Михайлу Драгоманову
Б  Михайлу Коцюбинському
В Ользі Косач
Г Україні
10. Одна з літературних героїнь, звертаючись до сил природи, промовляла: “Ой, подми, вітре трамонтане, оджени в море негоду  та й оджени тумани, а я стоятиму тут самотня до краю,  і хоч би з мене дерево стало, то я б усіма вітами над морем махала й листям би шуміла…” Це була:
А Катерина Чумак (“Кров людська – не водиця” М.Стельмаха);
Б Ганна (“Мир” Ю.Яновського);
В Половчиха (“Вершники” Ю.Яновського);
Г Ярославна (“Слово о полку Ігоревім”) .
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.