«Слово о полку Ігоревім» — найвидатніша пам'ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Сло­ва...»

Тема: «Слово о полку Ігоревім» — найвидатніша пам'ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Сло­ва...»
Мета: ознайомити учнів із змістом «Слова», історичною ос­новою твору; розвивати уміння аналізувати, виділя­ти головне, уміння встановлювати послідовність і синхронність подій; виховувати патріотичні почуття через причетність до історії свого народу. Обладнання: комплект картин до поеми «Слово о полку Ігоревім», виставка різних видань поеми, зошити, підручники, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1.  Перевірка знань термінів, записаних на попередньому уроці.
2. Приклади притч, проповідей.
Бесіда.
1. Який зміст «Нагірної проповіді» Ісуса Христа?
2. Чи доводилося вам слухати проповідь? Розкажіть про її зміст та свої враження.
Самостійна робота
На дошці записані частини речень — крилаті вислови з Біблії. Закін­чити їх і дати їм тлумачення.
Хто не працює... (З послання Павла до фессалонійців, 3 : 10.)
Зарити талант... (Матвій, 25 : 15—ЗО.)
Не судіть... (Матвій, 7 : 1—2.)
Не сотвори собі... (Вихід, 20 : 4.)
Хто взяв меча... (Матвій, 26 : 52.)
Любіть ближнього свого... (Матвій, 6 : 43—44.)
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Пояснення вчителя (складання тез розповіді).
Безумовно, великим досягненням давньоруської літератури є «Слово о полку Ігоревім». Цей твір дослідники називають лебе­диною піснею Київської Русі, шедевром українського і світового письменства. Орієнтовний час написання — 1187 р. За жанром «Слово...» — ліро-епічна, героїчна поема. Частина тексту напи­сана ритмічною прозою. Твір відзначається гармонією змісту і форми, глибоким психологізмом, яскравою образністю і симво­лікою. Простежується зв'язок із фольклором та писемними дже­релами.
Твір неодноразово перекладався і переспівувався українськими письменниками (Т. Шевченко, М. Шашкевич, Ю. Федькович, С. Руданський, В. Шевчук, Л. Махновець та ін.), що свідчить про його неперехідну цінність як художнього твору високого ґатунку, а також про внутрішній, органічний зв'язок із художнім мислен­ням, з літературою українського народу в цілому.
Основою для «Слова...» стали історичні події, а саме: невдалий похід князя Ігоря Святославича проти половців 1185 року і його поразка у битві на ріці Каялі. Київська Русь вела тривалу й тяжку боротьбу проти кочівників, але рідну землю було б легше за­хищати, якби не було князівських міжусобиць. Змагання князів за багатства, а найбільше за землю, ослаблювали міць Київської Русі й відкривали шлях половцям для нападів і нищення. Деякі князі намагалися хоч якось зарадити лихові і тому вдавалися до різних заходів: укладали з половцями мирні угоди, одружували­ся з дочками хана, задобрювали подарунками. Але успіху це не мало, бо з корисливою метою деякі князі використовували кочів­ників як знаряддя боротьби, із своїм суперником. Київська Русь нищилася нещадно. У 1183 році київський князь Святослав, переконавши ще декількох князів, що лише спільними зусиллями можна подолати ворога, переміг половців, а половецького хана Коб'яка взяв у полон.
Князь Ігор, що правив у Новгород-Сіверському, вирішив і собі здобути перемогу над половцями, що йому врешті й вдалося. Але замість того щоб закріпити свою перемогу, він через два роки ви­рушає в новий похід, що завершився страшною поразкою.
Насамперед слід зауважити, що «Слово...» — це найвизначніша пам'ятка давньоруської літератури. Хоча ім'я автора лишилося не­відомим, але з усього видно і його майстерність, і його палку любов до рідної землі.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.