Поема «Гайдама­ки». Історична основа твору. Сюжет і композиція

Тема:  Поема «Гайдама­ки». Історична основа твору. Сюжет і композиція
Мета: спираючись на набуті учнями теоретичні знання, роз­крити теми творів; розвивати вміння сприймати літе­ратурні твори в історичному контексті; виховувати любов і повагу до історичного минулого України
Обладнання: портрети ватажків повстання, ілюстрації, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. Вибіркове читання творів-роздумів.
2. Перевірка тез до розділу, коментування їх.
Бесіда з учнями.
1. Які події в історії нашої країни пов'язані з Коліївщиною?
2. Звідки пішла назва Коліївщина?
3. Яке походження слова «гайдамаки»? (Є версія, що це слово запозичене з французької мови і дослівно означає «розбій­ник»)/

ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Виразне читання та обговорення поезій «До Основ'яненка», «Іван Підкова».
2. Розповідь учителя про історичну основу поеми «Гайдамаки».
3. Робота над текстом поеми «Гайдамаки» за планом (простим).

Самостійне опрацювання вивченого матеріалу.
Визначити і записати: жанр, тему, головну думку поеми; ознаки поєднання в поемі рис романтизму і реалізму.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО УЧНЯМИ МАТЕРІАЛУ
1. Розповісти про історичну тематику у творчості Т. Шевченка.
2. За яких обставин формувалися погляди Шевченка на історію?
3. До яких подій минулого звертається Шевченко у своїй твор­чості і чому?
4. Визначити тему поеми «Гайдамаки».
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Виписати цитати до образів Яреми, Ґонти, Залізняка.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.