І. Котляревський. «Енеїда»: історія її написання, образи

Тема: І. Котляревський. «Енеїда»:  історія її написання, образи
Мета:  розвивати в учнів відчуття образного слова, спо­стережливість; виховувати високі патріотичні почуття
Обладнання: поема Вергілія «Енеїда», ілюстрації А. Базилевича до «Енеїди» Котляревського, запис арії Енея з опери «Енеїда» М. Лисенка, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
1. У яких історичних умовах почала формуватися нова українсь­ка література?
2. Значення народності в новій українській літературі.
3. Які нові теми, жанри й образи з'явилися в літературі?
4. Розкажіть про діяльність «Руської трійці».
5. Як формувався світогляд Котляревського?
6. Назвіть головні твори письменника.
Перевірка письмового завдання за «Словником античної міфології».
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Словникова робота.
Силабо-тонічне віршування (від грецьк.— склад і наголос) засноване на упорядкованому чергуванні наголошених і ненаго лошених складів і, відповідно, приблизно однаковій кількості складів у рядку. Залежно від кількості складів у повторюваній частині ряд­ка (стопі) розрізняють дво- і трискладові розміри силабо-тонічного віршування. До двоскладових розмірів належать хорей і ямб, до трискладових — дактиль, амфібрахій і анапест.

Робота над текстом твору. План змісту поеми. Частина І. Початок подорожі Енея. Гостювання в Дідони. Частина II. В Сицилії. Поминки по батькові Енея Анхізу. Поже­жа! (Горить троянський флот.)
Частина III. На землі Кумській. Подорож Енея з Сівіллою на той світ. Зустріч з батьком.
Частина IV. В Латинській землі. Обмін подарунками між Енеєм та царем Латином. Початок війни.
Частина V. Війна між троянцями та рутульцями. Героїчний под виг Низа та Евріала.
Частина VI. Продовження війни. Поєдинок Турна з Енеєм.
Стислий переказ змісту поеми.

Пояснення вчителя.
«Енеїда» Котляревського за жанром — ліро-епічна, травестійно-бурлескна поема.
Поемою вона називається тому, що це віршовий великого розмі­ру твір, в якому зображені значні події, яскраво розкрито людські характери, присутній глибокий психологізм.
Епічна — бо в ній говориться про людей, їхні вчинки, переживання та боротьбу в розповідній формі.
Травестійна — бо автор перевдягнув античних героїв Вергілієвої «Енеїди» в українське вбрання, переніс їх в історичні умови саме українського життя, зокрема побуту козаків-запорожців, українського панства, чиновників та простого люду. Бурлескна — бо події і люди змальовуються здебільшого в жартівливому,  знижувальному тоні.

Робота в зошиті.
Записати визначення теми, жанру «Енеїди» Котляревського.
 План до образів «Енеїди» (орієнтовний).
1. Еней і троянці.
2. Авторська характеристика Енея.
3. Риси вдачі Енея.
4. Троянці. Образи Низа і Евріала.
5. Образи богів.
6. Земні герої (царі).
Підсумкова бесіда з учнями.
1. Коли вперше було надруковано «Енеїду»? За яких обставин?
2. Як слід розуміти назву поеми?
3. Визначіть і поясніть жанр твору.
4. Яка тема поеми? Обґрунтуйте свою думку.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Письмово скласти плани до характеристики Енея, троянців, небожителів (Венера, Юнона, Зевс, Нептун, Еол, Вулкан).
Для самостійного читання: Іван Котляревський. «Москаль-чарівяик»; Іван Пільгук. «Грозовий ранок» або Борис Левін «Видно шля­хи полтавськії...».


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.