Перекладна церковна література. Біблія — видатна па­м'ятка світового письменства

Тема: Перекладна церковна література. Біблія — видатна па­м'ятка світового письменства.
Мета: дати загальний огляд змісту Біблії, часу і місця ство­рення, мови; ознайомити з Біблією як джерелом тем, сюжетів, образів; розвивати в учнів високі мо­ральні якості, формувати розуміння загальнолюдсь­ких цінностей.
Обладнання: Біблія, література про Ісуса Христа, репродукції кар­тин на біблійні теми. «Суд Соломона» у живопису (Рафаель та ін.), підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
За складеним у класі планом розповісти зміст дощечок «Велесової книги».
 Бесіда з учнями.
1. Яка історія пам'ятки «Велесова книга»?
2. Чому вона здобула таку назву?
3. Що дає знайомство із цією пам'яткою для усвідомлення націо­нальної історії?
4. Основні досягнення культури часів Київської Русі.
5. У чому самобутність писемної культури Київської Русі та її значення для дальшого розвитку української літератури?
6. Що таке літописи і як вони виникали?
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання вчителем поезії.
З першого послання Св. Павла до коринтян
Розділ 13 (уривки)
Якщо я не маю Любові, То ангельські й людські слова Вибренькують міддю у мові, І згук їх безслідно сплива.
Хай віра така в моїм слові, Що й гори здвига. Ну і що? Коли я не маю Любові, Я все-таки тільки ніщо.
Любов над усе терпелива, Любов лагідніша за все, Не заздра Любов, не спесива, І пихи вона не несе.
Ніколи любов не погасне, Хоч зникнуть пророцтва усі, Хоч мови замовкнуть прекрасні, І розуму згине посів.
Часткові знання в нас, неповні, Часткові пророцтва — про все.
А прийде довершене, повне,— Часткове як вітром знесе.
В дитинстві мав мову дитинну, Думки й розуміння — такі ж, Сягнув лише віку мужчини, Промовив: «Дитяче облиш».
Сьогодні світ в дзеркалі наче, У дзеркалі, що для гадань, А завтра віч-на-віч побачим: Усе буде в світлі пізнань.
А нині ці три незнищенні: Надія, і Віра, й Любов. Всі три у єдинім іменні, Найбільша з них завжди — Любов
(В. Письменний).
Бесіда з учнями.
1. Про що йдеться у цій поезії?
2. Які почуття передає митець?
3. Визначте головну думку вірша.
Слово вчителя.
Ось уже багато віків поспіль надихає митців красного письмен­ства на створення прекрасних творів пам'ятка для багатьох поколінь минулого, сучасного і, напевно, прийдешнього — Біблія.
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ.
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя за планом.
1. Біблія — визначна пам'ятка світової літератури.
2. Біблія складається з двох розділів: Ветхого (Старого) Заповіту і Нового Заповіту.
3. Після прийняття християнства в державу почала надходити церковна література.
4. Найпопулярніші книги — Євангеліє та Псалтир.
5. Образ Ісуса Христа.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.