Українська література

1. Ідея «Слова о полку Ігоревім»:
А заклик до єднання для спільної боротьби проти зовнішніх ворогів
Б заклик до помсти половцям за напади на Русь
В подяка Святославу за вдалий похід на половців
Г Возвеличення Ігоревого походу

1. Тема “Слова…” - це розповідь про:
А Смерть князя Ігоря від рук древлян;
Б Боротьбу князя Ігоря проти Святослава за київський княжий престол;
В Невдалий похід князя Ігоря проти половців
Г Загарбницькі дії князя Ігоря
 

1.  Найбільшими прихильниками неокласицизму були М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, які замучені в сталінських концтаборах, Ю. Клен, котрому вдалося емігрувати, та
А В. Сосюра;
Б А. Малишко;
В П. Тичина;
Г М. Рильський.

1. З яким музичним інструментом не розлучався Г. Сковорода під час своїх мандрів?
А З лірою
Б    З бандурою
В    З сопілкою
Г    З кобзою
Д    Ой щоб слава не пропала Проміж козаками.

1. У якій з названих дум центральним персонажем є історична постать?
А   «Козак Голота»
Б   «Самійло Кішка»
В   «Бідна вдова і три сини»
Г   «Смерть козака бандуриста»

Варіант 1

1. У якій з названих дум головною є тема невільництва?
А   «Маруся Богуславка»
Б   «Смерть козака бандуриста»
В   «Хмельницький та Барабаш»
Г   «Самійло Кішка»

Пам’ятка для успішного написання твору
1. Обирайте тему не найлегшу, а таку, яка викликає у вас цікавість і хвилює, визначте обсяг матеріалу, який вона охоплює, щоб не відхилятися від теми.
2. Продумайте основну думку вашого твору і намагайтесь усе підпорядкувати її розкриттю, по можливості доберіть до твору влучний епіграф.
3. Складіть повний та чіткий план і дотримуйтесь його, пишучи твір.

Тести за творчістю Максима Рильського та Володимира Сосюри
2 варіант
1 рівень (по 1 балу за кожну правильну відповідь)
1. З якого твору М. Рильського ці рядки?
«Гримить Дніпро, шумить Сула,
Озвались голосом Карпати,
І клич подільського села
В Путивлі сивому чувати»
А.  «Скорбна мати»
Б. «Коли усе в тумані життєвому»
В. «Діалог»
Г. «Слово про рідну матір»

Тести за творчістю Максима Рильського та Володимира Сосюри
1 варіант
1 рівень (по 1 балу за кожну правильну відповідь)
1. З якого твору В. Сосюри ці рядки?
«Я ще вернусь на Україну,
Її залізом і вогнем
Я покорю або загину,
Своїм проколотим мечем»
А. «Мазепа»
Б. «До брата»
В. «Червона зима»
Г. «Любіть Україну»

Тести за творчістю Павла Тичини
2 варіант
1 рівень (по 1 балу за кожну правильну відповідь)
1. У якій збірці Павло Тичина висловлює палкий протест проти насильства та морального спустошення, які породжуються громадянською війною?
А. «Замість сонетів і октав»
Б. «Плуг»
В. «Чернігів»
Г. «Сонячні кларнети»

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.