Комплексна контрольна робота. Варіант 1

Варіант 1

1. У якій з названих дум головною є тема невільництва?
А   «Маруся Богуславка»
Б   «Смерть козака бандуриста»
В   «Хмельницький та Барабаш»
Г   «Самійло Кішка»

2. У якому з названих навчальних закладів навчався Григорій сковорода?
А   Києво-Могилянська академія
Б   Київський університет
В   Харківський колегіум
Г   Київський єзуїтський колегіум
3. «Енеїда» Котляревського за жанром
А  Драматична поема;
Б   Повість
В   Роман у віршах;
Г   Бурлескно-травестійна поема.
4. «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» - це слова із твору Т. Шевченка
А   «Катерина»;
Б   «Гайдамаки»;        
В   «Сон»;
Г   «І мертвим, і живим…»;
5. Автором першого історичного роману в українській літературі був:
А   О. Стороженко
Б   П. Куліш      
В   М. Куліш
Г   В. Барка
6. Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров входили до
А   «Руської трійці»;
Б   «Покутської трійці»;      
В   «Кирило-Мефодіївського братства»;
Г   «Празької школи»;
7. Перша збірка творів П. Тичини має назву:
А   «Сонячні кларнети»
Б   «Золотий гомін»
В   «Вітер з України»
Г   «З вершин і низин»
8. Справжнє прізвище Миколи Хвильового:
А   Губенко
Б   Фітільов       
В   Голіков
Г   Косинець
9. Який прозовий жанр створив Остап Вишня?
А   Фейлетон            
Б   Співомовку
В   Гумореску
Г   Усмішку
10. Персонажами повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» є:
А   Іван і Марічка
Б   Степан і Палагна
В   Євген і Регіна
Г   Іван і Ольга
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.