Комплексна контрольна робота. Варіант 2

1. У якій з названих дум центральним персонажем є історична постать?
А   «Козак Голота»
Б   «Самійло Кішка»
В   «Бідна вдова і три сини»
Г   «Смерть козака бандуриста»

2. Які твори Григорія Сковороди були видрукувані за його життя?
А   «Сад божественных песней»
Б    Жоден
В   «Басні Харковскія»
Г    Усі
3. Жанр твору Ю. Яновського «Вершники»
А   Роман у віршах;
Б   Соціально-психологічна повість;
В   Роман у новелах;
Д   Соціально-побутова повість.
4. Тема комедії М. Куліша «Мина Мазайло»
А   Життя знедоленого селянства під час колективізації
Б   Філологічна суперечка
В   Еміграція українців
Д   Зображення процесу українізації
5. Двох авторів має твір української літератури
А   «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Б   «Вершники»
В   «Я (Романтика)»
Г   «Перехресні стежки»
6. Кому належать слова про І. Котляревського
«Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!»?
А   І. Франкові
Б   Лесі Українці
В   Т. Шевченку
Г   Ю. Яновському
7. Прочитайте уривок, визначте, про що він, його автора, назву твору.
Все він бачить і бачив усе. Ярмарки вирували круг нього, яскраво гомоніли, бурували, буйно сміялися червоним, сивіли шапками, саньми красувалися… Чи так уже й вищезло все?.. Повен, повен всього! Темрявою ночі окутаний, зірок достає шоломами своїх бань крутолобих… І доки багряніє небо по всьому Наддніпров’ю, стоїть серед заводського селища весь освітлений, парусно-повний і чистий, як тоді, у минувшині, коли вперше тут виник, вичарувався з душі своїх мудрих і дужих майстрів.
А   Про камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника
Б   Про човен у романі Ю. Яновського «Вершники»
В   Про собор в однойменному романі О. Гончара
Г   Про місто з однойменного твору В. Підмогильного.
8. Два поїзди, дві України, два світи протиставляються у творі українського письменника-емігранта
А   «Тигролови» І. Багряного
Б   «Мина Мазайло» М. Куліша
В   «Марія» У. Самчука  
Г  «Жовтий князь» В. Барки.
9. Яка з зазначених новел не належить до роману Ю. Яновського «Вершники»
А   «Зрілість»
Б   «Дитинство»
В   «Лист у вічність»
Г   «Шаланда в морі»
10. Збірка поезій «Зів’яле листя належить»:
А  Лесі Українці
Б   І. Франкові
В   Є. Маланюку
Г   Л. Костенко
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.