Універсальність світогляду Григорія Сковороди

Тема: Універсальність світогляду Григорія Сковороди
Мета: поглибити й систематизувати знання творчості Гри­горія Сковороди, зацікавити учнів літературними, культурними і філософськими здобутками рідного краю, показати самобутність постаті Сковороди як одного з перших філософів-просвітителів в Україні; розвивати й формувати творче мислення, особисту думку, усне мовлення; виховувати глибокі національ­но-патріотичні почуття, любов і пошану до великої і малої батьківщини.
Обладнання: запис пісні «Всякому городу нрав і права», світлини з музею письменника в селі Сковородинівці, портрет письменника, виставка його творів, ілюстрації до них, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Виразне читання власних письмових робіт: міні-діалог з філо­софом.
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Прослухування запису пісні «Всякому городу нрав і права».
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Вступне слово вчителя.
Людина — істота не тільки біологічна і соціальна, а ще й духов­на. Колись Ф. Достоєвський сказав: «Без твердого ясного уявлен­ня, для чого їй жити, людина не погодиться жити і швидше зни­щить себе...».

І хвала тим, хто противиться буденності, хто намагається до­стукатися до людської душі, до людської гідності. Час прислу­хатися до себе, знайти в собі те, що б відгукувалося на добро і само починало творити добро для інших. Тому ми знов повер­таємося до Сковороди. Філософія Сковороди для людини — це передовсім спосіб самопізнання. Бо, за Сковородою, розбитий на друзки світ можна зробити цілісним, лише віднайшовши са­мого себе, пізнавши свою сутність, своє Я. Ми повертаємося до Сковороди, щоб не просто познайомитися з його творчістю і по­глибити знання про цю надзвичайну людину, а щоб глибоко ус­відомити його вчення і нести це розуміння в життя, творити світ навколо себе.

Робота в групі.
Створюється аналітично-філософська група з трьох-чотирьох учнів, які стежитимуть за роботою класу і потім зроблять свої вис­новки.
Бесіда з учнями.
1. Що дає філософія людям?
2. Як ви розумієте слова з творів Сковороди: «Глибоке серце в людині, більше всіх і людина є, і хто пізнає її...»; «О серце, бездно всіх вод та небес ширша! Яка ти глибока! Все охоп­люєш і складаєш, а тебе ніщо не вміщує»?
3. Яке суспільство Сковорода вважав ідеальним? (Де кожна лю­дина знайшла своє місце і займається «сродною» працею.)
4. Які образи-символи зустрічаються в трактатах Г. Сковороди, в його поезії? (Храм, церква — людська душа; Сонце — світло людської душі, віра, внутрішній світ; Добро і Зло; Біблія — добро, «ліхтар»; Змій — втілення як добра і мудрості, так і зла, підступності.)
Філософсько-аналітична група оголошує свої висновки.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до тематичного оцінювання знань.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.