Тести за творчістю Максима Рильського та Володимира Сосюри. 1 варіант

Тести за творчістю Максима Рильського та Володимира Сосюри
1 варіант
1 рівень (по 1 балу за кожну правильну відповідь)
1. З якого твору В. Сосюри ці рядки?
«Я ще вернусь на Україну,
Її залізом і вогнем
Я покорю або загину,
Своїм проколотим мечем»
А. «Мазепа»
Б. «До брата»
В. «Червона зима»
Г. «Любіть Україну»

2. Як називалася перша збірка М. Рильського?
А. «Поезії»
Б. «Під осінніми зорями»
В. «На білих островах»
Г. «Троянди і виноград»
3. Проблема утвердження безсмертя України та її культури порушена у творі М. Рильського:
А. «Діалог»
Б. «Слово про рідну матір»
В. «Коли усе в тумані життєвому»
Г. «Троянди і виноград»
4. Яка з перерахованих ознак не є характерною для неокласицизму:
А. Відтворення дійсності шляхом споглядання
Б. Оспівування земних насолод
В. Висока культура мови і мислення
Г. Використання античних тем і сюжетів
2 рівень (по 2 бали за кожну повну відповідь)
1. Схарактеризуйте особливості лірики М. Рильського 1920-х років.
2. Яким постає образ ліричного героя в інтимній ліриці В. Сосюри ?(З прикладами із поезій).
3 рівень (4 бали за повну відповідь)
Дайте характеристику образу Івана Мазепи. Яке ставлення автора до героя? У чому це виявляється?
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.