Комплексна контрольна робота. Варіант 3

1. З яким музичним інструментом не розлучався Г. Сковорода під час своїх мандрів?
А З лірою
Б    З бандурою
В    З сопілкою
Г    З кобзою
Д    Ой щоб слава не пропала Проміж козаками.

2. Якою піснею починається п’єса І. Котляревського «Наталка Полтавка»?
А    «Віють вітри, віють буйні…»
Б    «Ой я дівчинка Полтавка…»
В    «Всякому городу нрав і права…»
Г    «Ой горе тій чайці…»
3. Л. Глібов навчався в Ніжинському ліцеї вищих наук. Хто з названих діячів культури також навчалися в цьому закладі?
А    І. Котляревський, Марко Вовчок
Б    М. Гоголь, Є. Гребінка
В    П. Грабовський, Панас Мирний
Г    В. Барка, Є. Маланюк
4. Кому належать слова:
«Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить»
А    І. Франкові
Б    Лесі Українці
В    Т. Шевченку
Г    Остапу Вишні
5. У якому році було видрукувано першу поетичну збірку Т. Шевченка?
А    1838
Б    1841
В    1843
Г    1840
6. Щоб досягти напруженості у розвитку подій, І. Нечуй-Левицький у повісті «Кайдашева
сім'я» будував сюжет за принципом.
А    Нагнітання епізодів, сцен, ситуацій
Б    Уповільнення дії за рахунок ліричних відступів
  В    Заплутування дії за допомогою інтриг, таємниць
Г    Перемежовування сучасності з дискурсами в минуле
7. Автором творів «Талан» і «Не судилось» є:
А    І. Карпенко-Карий
Б    М. Старицький
В    І. Франко
Г    Леся Українка
8. Історичним романом є твір
А    «Чорна рада» П. Куліша;
Б    «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського;
В    «Інститутка» Марка Вовчка;
Г    «Людина» О. Кобилянської;
9. Про який епічний жанр сказано у визначенні: «Найбільш поширений у XVIII-XX ст. епічний жанровий різновид, місткий за обсягом, складний за будовою прозовий (рідше віршований) епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів»?
А    Новела
Б    Оповідання
В    Роман
Г    Фейлетон
10. “Іноді я відчуваю людину, як рана сіль”, -  писав у щоденнику:
А Ю.Яновський;
Б О.Довженко;
В Остап Вишня;
Г Гр. Тютюнник.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.