Пам’ятка для успішного написання твору

Пам’ятка для успішного написання твору
1. Обирайте тему не найлегшу, а таку, яка викликає у вас цікавість і хвилює, визначте обсяг матеріалу, який вона охоплює, щоб не відхилятися від теми.
2. Продумайте основну думку вашого твору і намагайтесь усе підпорядкувати її розкриттю, по можливості доберіть до твору влучний епіграф.
3. Складіть повний та чіткий план і дотримуйтесь його, пишучи твір.

4. Намагайтесь оригінально почати роботу, щоб одразу зацікави­ти нею читача, звернути увагу на те, щоб вступ був пов'язаний з темою.
5. Стежте, за логічною послідовністю у викладі матеріалу в ос­новній частині твору.
6. Тему розкривайте глибоко і всебічно, уникайте загальної опи­совості, наводьте конкретні факти для підтвердження своїх думок.
7. Правильно цитуйте, але не переобтяжуйте свою роботу вели кими цитатами.
8. Подумайте, який стиль відповідатиме темі твору, намагайтесь писати охайно, правильною літературною мовою, грамотно, просто, своїми словами, не забувайте про абзаци.
9. Пам'ятайте, що читач мусить відчувати ваше ставлення до того, про що ви пишете.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.