Тести за творчістю Павла Тичини. 2 варіант

Тести за творчістю Павла Тичини
2 варіант
1 рівень (по 1 балу за кожну правильну відповідь)
1. У якій збірці Павло Тичина висловлює палкий протест проти насильства та морального спустошення, які породжуються громадянською війною?
А. «Замість сонетів і октав»
Б. «Плуг»
В. «Чернігів»
Г. «Сонячні кларнети»

2. З якого твору ці рядки: «З глибин Вічності падають зерна В душу», «Чорний птах – у нього очі – пазурі!», «Я - молодий»?
А. «Молодий я, молодий»
Б. «Золотий гомін»
В. «Не Зевс, не Пан»
Г. «Скорбна мати»
3. У якому вірші Павло Тичина відтворив трагічні події під Крутами?
А. «Пам’яті тридцяти»
Б. «На майдані»
В. «Загупало в двері прикладом»
Г. «Вітер з України»
4. До якої збірки входять поезії «О панно Інно…», «Одчиняйте двері…», «Ой не крийся, природо»?
А. «Вітер з України»
Б. «Замість сонетів і октав»
В. «Чернігів»
Г. Не входять до жодної з перерахованих збірок
5. Філософська поема-реквієм написана в роки Великої Вітчизняної війни має назву:
А. «Скорбна мати»
Б. «Прометей»
В. «Похорон друга»
Г. «Золотий гомін»
2 рівень (по 2 бали за кожну правильну відповідь)
1. Імпресіонізм – це …
2.Образ сонячних кларнетів є символом …
3 рівень (3бали)
Проаналізуйте тетраптих «Скорбна мати» (визначте тему, мотиви, образи, символи). Якою постає Україна в творчості Павла Тичини?
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.