Тести за творчістю Максима Рильського та Володимира Сосюри. 2 варіант

Тести за творчістю Максима Рильського та Володимира Сосюри
2 варіант
1 рівень (по 1 балу за кожну правильну відповідь)
1. З якого твору М. Рильського ці рядки?
«Гримить Дніпро, шумить Сула,
Озвались голосом Карпати,
І клич подільського села
В Путивлі сивому чувати»
А.  «Скорбна мати»
Б. «Коли усе в тумані життєвому»
В. «Діалог»
Г. «Слово про рідну матір»

2. Як називається перша збірка В. Сосюри?
А. «Червона зима»
Б. «Осінні мелодії»
В. «Поезії»
Г. «На білих островах»
3. Гімном праці і краси, що повинні існувати в гармонійній єдності є твір М. Рильського:
А. «Троянди і виноград»
Б. «Діалог»
В. «Запахла осінь в’ялим тютюном»
Г. «Яблука доспіли, яблука червоні…»
4. Яка з перерахованих ознак є характерною для неокласицизму?
А. Використання античних тем і сюжетів
Б. Поділ на «високі і низькі жанри»
В. Поєднання різних стильових тенденцій
Г. Зображення виняткового героя у виняткових ситуаціях
2 рівень (по 2 бали за кожну повну відповідь)
1. Схарактеризуйте особливості лірики М. Рильського кінця  1950-х років.
2. Яким постає образ ліричного героя в патріотичній ліриці В. Сосюри?
3 рівень (4 бали за повну відповідь)
Дайте характеристику образа Івана Мазепи в поемі «Мазепа» В. Сосюри. У чому проявляється проблема вождя і народу в творі?
 
 
 
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.