СХЕМА АНАЛІЗУ ВІРША

СХЕМА АНАЛІЗУ ВІРША
1. Короткі відомості про автора (передовсім ті, що допоможуть кра­ще зрозуміти специфіку твору).
2. Назва поезії.
3. Виразно прочитати твір (Дотримуючись інтонацій, пауз, логіч­них наголосів, користуючись жестами, мімікою).
4. Історія написання і видання твору.

5. Жанр твору (Громадянська, інтимна, релігійна, пейзажна, по­літична, філософська лірика тощо. Це може бути гімн, пісня, послання, ідилія, елегія, етюд, думка, монолог, сатира, епігра­ма тощо).
6. Про що ця поезія? Тема твору. (Людське почуття, взаємини між людиною і природою, роздуми поета про сутність людського бут­тя, про місце мистецтва в житті людини, спогад про кохання; ліричний етюд, лірико-психологічний етюд тощо).
7. Що покликало поезію до життя?
8. Сюжетна основа твору (Якщо вірш сюжетний).
9. Композиція твору. (Варто пам'ятати, що в ліричному творі сю­жет відсутній, натомість увага зосереджується на певному по­чутті, виділяють такі композиційні етапи почуття: а) вихідний момент у розвитку почуття; б) розвиток почуття; в) кульмінація (можлива); резюме, або авторський висновок).
10. Ключові образи твору (Звернімо увагу, що найчастіше виз­начальним у ліриці є образ ліричного героя — це умовна дійова особа, думки й почуття якої розкриваються у лірич­ному творі).
11. Який образ є внутрішнім стрижнем твору?
12. Чи є в даній поезії символи? їх значення і зміст.
13. Які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору? (Йдеться про лексику, тропи, фігури, фоніку.) Як саме?
14. Яке почуття домінує у вірші? (Сповідь, зізнання, щирість тощо).
15. Як досягає автор динаміки образу (й оповіді у ліро-епічних тво­рах)?
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.