Питання до контрольної роботи з теми: «Українська література 40-50-х рр. ХХ ст. Українська література за межами України» 1 варіант

 1 варіант

1 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 0, 5 балів)

1.За жанром «Зачарована Десна» О. Довженка – це

А. Роман.

Б. Кіноповість.

В. Оповідання.

Г. Новела.

2. Роман «Тигролови» І. Багряний написав:

А. Протягом 10 років.

Б. Протягом 1 місяця.

В. Протягом 30 років.

Г. Протягом 14 днів.

3. Родина Сірків – це персонаж з твору:

А. «Марія» Уласа Самчука.

Б. «Зачарована Десна» О. Довженка.

В. «Україна в огні» О. Довженка.

Г. «Тигролови» І. Багряний.

4. У якій сфері, крім письменництва, ще відомий О. Довженко?

А. Кіно.

Б. Архітектура.

В. Музика.

Г. Журналістика.

2 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Роман-хроніка – це …

2.Коротко розкажіть про ключові факти життя Уласа самчука.

3. Тема твору «Україна в огні» - це …

4. 

Проблематика «Тигроловів».

3 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 3 бали)

1. 

Дайте характеристику образу батька Сашка із «Зачарованої Десни».

2. Напишіть твір-роздум на тему: «Чому війна –це найстрашніша трагедія в житті народу?» (За твором О. Довженка «Україна в огні»).

ДОДАТОК

Орієнтовна схема аналізу образу

1. Зовнішній вигляд персонажа (можливі цитати з тексту).

2. Загальна характеристика: сфера діяльності, інтереси, зацікавлення.

3. Ставлення автора до героя.

4. Які риси героя проявляються у творі? (Приклади з тексту).

5. Власне ставлення до персонажа.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.