Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Тема: Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Мета: сформувати розуміння поняття інверсії та логічного наголосу, визна­чити їх роль у мові; закріпити вміння виконувати синтаксичний розбір словосполучення і речення; розвивати навички виразного читання, аналітичного і творчого мислення; формувати високі моральні цінності, любов до художнього слова.
Тип: комбінований урок.
Обладнання: таблиця "Прямий і непрямий порядок слів", збірки творів пись­менників, вислови яких будуть використані.

Хід уроку
Перевірка домашнього завдання
Звучать поетичні рядки, що записані на дошці:
Один у другого питаєм,
Нащо нас мати привела?
Чи для добра?
Чи то для зла?
Нащо живем? Чого бажаєм?..
А покидаємо діла...  (Т.Шевченко).

Актуалізація чуттєво-емоційного досвіду
Вступ
Пригадайте, що означає слово "кредо".
У кожного воно своє. Та навіть не одне. Найбільш визначальне у житті - кредо моральне і професійне. За якими законами живемо і трудимось, чим окреслюємо своє "я" перед світом, яку пам'ять залишаємо по собі - це й становить наше кредо. Важливо його чітко усвідомлювати, а ще важливіше, щоб воно було позитивним: вело дорогами правди, розуму, доброти, майстер­ності. Яким же прекрасним був би світ, наповнений людьми, що своє мораль­не кредо визначають за Шевченковим: "Як в світі жить, людей любити, за правду стать, за правду згинуть!"

Обрати життєву позицію - справа нелегка і довготривала. Сьогодні ви долучитеся до неї. При цьому буде вагомим кожне слово і акцент на ньому. Адже від таких простих речей як порядок слів і логічний наголос залежать змістові відтінки сказаного, а нам сьогодні потрібна змістова точність та емо­ційна піднесеність.

Конкретизація теми, мети
Вивчення нового матеріалу
Дослідницька робота за таблицею.
Прямий і непрямий порядок слів.
Непрямий (інверсія)
1. Людям завжди потрібна щира доброта.
2. Завжди щира доброта потрібна людям.
3. Щира доброта завжди лю­дям потрібна.

Завдання. Виразно прочитайте речення.
Бесіда на основі зіставлення змісту та інтонаційних особливостей прочи­таних речень:
1.Чи однаковий зміст передають речення?
2. Чим відрізняються?
3. Чи впливає на зміст зміна порядку слів? Як саме?
4. Яке слово в кожному випадку інтонаційно виділяється?
5. Як по-іншому названо непрямий порядок слів?
6. Який порядок слів вважається прямим у нашій мові?
7. Чи могли б ми надати змістові речення першої колонки іншого відтінку, не вдаючись до інверсії? (За допомогою інтонаційного виділення слів - логіч­ного наголосу).
8. Проінтонуйте речення, щоразу інтонаційно наголошуючи інше слово.
9. Яка роль логічного наголосу в мові?


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.