Питання до контрольної роботи з теми: «Українська література 40-50-х рр. ХХ ст. Українська література за межами України» 2 варіант

1 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 0, 5 балів)

1. 

За жанром «Жовтий князь» - це…

А. Кіноповість.

Б. Роман.

В. Оповідання.

Г. Новела.

2. Дружина О. Довженка Ю. Солнцева була:

А. Акторкою та режисер кою фільмів О. Довженка.

Б. Режисер-постановник.

В. Письменниця.

Г. Кінорежисер.

3. Родина Катранників – це персонаж з твору:

А. «Марія» Уласа Самчука.

Б. «Зачарована Десна» О. Довженка.

В. «Тигролови» І. Багряний.

Г. «Жовтий князь» У. Самчук.

4. «Зелений Клин – це …

А. Поселення українців на Далекому Сході.

Б. Територія Західної України.

В. Територія України, де проживають іноземці.

Г. Місце, де полюють на тигрів.

2 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Кіноповість  – це …

2. Коротко розкажіть про ключові факти життя Івана Багряного.

3. Тема твору «Жовтий князь» - це …

4. 

Проблематика «Зачарованої Десни».

3 рівень (кожна вірна відповідь оцінюється в 3 бали)

1. Дайте характеристику образу Олесі  із «України в огні».

2. Напишіть твір-роздум на тему: «Чому голодомор вважається однією з найбільших трагедій українського народу?» (За творами У. Самчука «Марія» , В. Барки «Жовтий князь»).

ДОДАТОК

Орієнтовна схема аналізу образу

1. Зовнішній вигляд персонажа (можливі цитати з тексту).

2. Загальна характеристика: сфера діяльності, інтереси, зацікавлення.

3. 

Ставлення автора до героя.

4. Які риси героя проявляються у творі? (Приклади з тексту).

5. 

Власне ставлення до персонажа.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.