Тест «Творчість Володимира Винниченка»

1.      У якому напрямку літератури працював В. Винниченко?

А. Реалізмі.

Б. Романтизмі.

В. Модернізмі.

Г. Постмодернізмі.

2. За яких обставин познайомилися герої новели «Момент»?

А. Під час нелегального переходу кордону.

Б. Під час воєнних дій І світової війни.

В. Під час переховувавладиння від

Г. У своїх спільних знайомих.

3. Чому В. Винниченка виключили з Київського університету?

А. Через значні пропуски занять.

Б. У зв’язку з ув’язненням через те, що був членом організації Революційної української партії.

В. Через зв’язки з Михайлом Драгомановим.

Г. Через напружені стосунки з викладачами.

4. Від чийого імені ведеться оповідь у творі В. Винниченка «Малорос-європеєць»?

А. Від імені вчителя.

Б. Від імені Грегуара.

В. Від імені 3 особи.

Г. Від імені головного героя?

5. У яких родах літератури працював В. Винниченко?

А. В ліриці.

Б. В ліриці і епосі.

В. В епосі і драмі.

Г. В епічному.

6. Твір «Момент» за жанром належить до:

А. Повість.

Б. Оповідання.

В. Роман.

Г. Драма.

7. За жанром «Малорос-європеєць» - оповідання. Яке з визначень відповідає цьому поняттю?

А. Великий за обсягом, складний за будовою прозовий (рідше віршований) епічний твір, в якому життя людей розкривається на тлі історичних або соціально вагомих обставин.

Б.  Невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді з життя одного персонажа (іноді кількох).

В.  Невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією..

Г. Один із жанрів драматичного роду, поряд з комедією, трагедією, це п'єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі.

8. Яка тема оповідання «Малорос-європеєць»?                                                   

А. Зображення фальшивого народолюбства лібералів в оповіданні «Малорос-європеєць».

Б. Засудження жорстокості в суспільстві.

В. Зображення життя малороса-європейця

Г.  Зображення складного суспільно-політичного устрою України.

11. Про якого героя та з якого твору ця цитата: «Сама настояща, городська панна, в гарненьких черевиках, що визирали з-під сукні, з солом'яним бриликом на колінях, з здивовано направленими на мене очима. А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті, великі»?

А. Про Мусю з новели В. Винниченка «Момент».

Б. Про пані Олену з оповідання В. Винниченка «Малорос-європеєць».

В. Про служницю з оповідання В. Винниченка «Малорос-європеєць».

Г. Про Регіну з повісті І. Франка «Перехресні стежки».

9. Про якого героя та з якого твору ця цитата: «…опецькуватий чорнявий хлопчина год десяти, схожий на батька»?

А. Про головного героя з новели В. Винниченка «Момент».

Б. Про Євгена Рафаловича з повісті І. Франка «Перехресні стежки».

В. Про Василька з оповідання В. Винниченка «Малорос-європеєць».

Г. Про Грегуара з оповідання В. Винниченка «Малорос-європеєць».

Завдання

1.      Складіть 10 питань для аналізу одного з вивчених творів В. Винниченка.

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.