Роздатковий матеріал до теми «І. Франко "Захар Беркут"»

ІІ

1.    Виділіть вузловий художній засіб, на основі якого автор розкриває глибину душевних переживань За­хара Беркута. Вмотивуйте відповідь.

«Німо, непорушно, мов дерев'яні стовпи, стояли на бе­регах, навіть найзаповзятіші не могли без дрожі, без зойку, без сліз глядіти на ту громадську загибель людей».

II

2.    Визначте, за допомогою якого художнього засобу автор розкриває глибину душевних переживань За­хара Беркута. Вмотивуйте відповідь.

«Старий Захар, досі такий сильний і незламний, те­пер тремтів, мов мала дитина і, закривши лице руками, ридав тяжко».

І

3.    Складіть кардоплан уривка з повісті «Захар Бер­кут», у якому мова йде про боротьбу монголів з ту- хольською громадою та стихією. Виділіть у тексті найважливіші слова, які несуть на собі найбільшу змістову завантаженість. Які це частини мови?

І

4.    Усно змалюйте груповий портрет монголів, опира­ючись на художні деталі з тексту. Визначте голо­вну художню деталь в описі. Яка її роль у творенні художнього образу?

Порівняйте опис зовнішності монголів з описом зовніш­ності тухольців. Зробіть висновок.

III

5.    Чому Іван Франко надає перевагу чорному кольо­ру, змальовуючи чужинців у повісті?

(«Незвісні чорні люди», «чорні почвари», «чорні страш­ні голови»).

II

6.    Зачитайте діалог між Захаром Беркутом і бояри­ном (ст. 153). Вмотивуйте вживання форми мину­лого часу замість теперішнього у реченні: «...ти боярин Тугар Вовк».

II

7.    Усно опишіть священний камінь тухольців. Чому автор протягом всієї повісті постійно звертається до цього художнього символу? Що уособлює в тво­рі Сторож? Чому саме «сторож»?

II

8.    Знайдіть у тексті і зачитайте описи села Тух­лі в очікуванні приходу монголів і після їхнього вторгнення. Порівняйте.

Які художні засоби використовує І. Франко з метою протиставлення поведінки мирних громадян поведінці «ди­ких чорних почвар»?


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.