Життєвий і творчий шлях І. Я. Франка. Тестові завдання з української літератури

 І варіант

1. Іван Франко народився у сім'ї:

а) адвоката;

б) письменника;

в) коваля.

2. Скільки мов знав І. Франко:

а) 5;

б) 10;

в) 16.

3. Науковий ступінь доктора російської словесності Франкові присвоїв:

а)  Львівський університет;

б)  Харківський університет;

в)  Чернівецький університет.

4. Поетична спадщина І. Франка налічує:

а) 5 збірок;

б) 11 збірок;

в) 7 збірок.

5. Вершина громадянської лірики поета — збірка:

а) «Зів'яле листя»;

б) «З вершин і низин»;

в) «Мій ізмарагд».

6. «Гримить!», «Гріє сонечко», «Vivere memento» —це:

а) ранні поетичні твори І. Франка;

б) поеми;

в) поезії з циклу «Веснянки».

7.  «Vivere memento» українською мовою перекла­дається:

а) «Пам'ятай, що живеш»;

б) «Без надії сподіваюсь»;

в) «Завжди те саме».

8.  Свята віра у визволення свого народу і вільну пра­цю на своїм полі звучить у творі:

а) «Декадент»;

б) «Сідоглавому»;

в) «Гімн».

9. Засудження лжепатріотизму і утвердження пал­кої безкорисливої любові до свого народу звучить у творі:

а) «Декадент»;

б) « Сідоглавому»;

в) «Гімн».

10. Кому з героїв драми «Украдене щастя» належать слова: «Раз мені щастя всміхнулося по стількох роках, то вже тепер не випущу його!»

а) Михайлові Гурману;

б) Миколі Задорожному;

в) Анні.

11. Глибокий філософський твір про взаємини вождя і народу, про долю України, її майбутнє — це:

а) поема «Мойсей»;

б) поезія «Гімн»;

в) драма «Украдене щастя».

12. З якого вірша ці рядки:

Я син народа,

Що вгору йде,

Хоч був запертий в льох.

а) «Vivere memento»;

б) «Наймит»;

в) «Декадент».


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.