Колоквіум з теми: «Розвиток драматургії кінця ХІХ ст. ».

1. Театр в Україні та світі до ХІХ ст. Аматорський театр в Україні в ХІХ ст.

2. Створення першого професійного театру в Україні.

3. Життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого.

4. Хутір Надія як визначальна історична памятка.

5. Історія створення та жанрово-родові особливості твору Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

6. Характеристика образу Мартина Борулі (для оцінки 10-12 балів цитати до образу з тексту твору).

7. Життя і творчість Михайла Старицького.

8. Особливості жанрово-родової форми твору Михайла Старицького «Оборона Буші».

9. Образна система повісті Михайла Старицького «Оборона Буші» (для оцінки 10-12 балів цитати до образів з тексту твору).

10. Вірш «Виклик» Михайла Старицького напамять.

 

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.