Конспекти уроків

Тема. «Поправді кажу вам: Жоден пророк не буває при­ємним у вітчизні своїй» [Євангеліє від Луки IV: 24].

Мета: співставити і порівняти образи пророка Мойсея у поемі Івана Франка «Мойсей» та «Авірон» Гната Хоткевича; допомогти учням осмислити художню цінність творів, уроки рідної історії; підвести учнів до усвідомлення важли­вості місії народних проводирів і кожної людини зокрема; розвивати навички публічних виступів, виховувати культуру дискутування.

Обладнання: поема «Мойсей» Івана Франка, повість Гната Хоткевича «Авірон», Біблія, книга «Разум серд­ца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах», плакат-репродукція скульптури Мікеланджело «Мойсей».

Мета: допомогти учням зрозуміти сюжет твору, навчи­ти визначати сюжетні лінії; розкрити роль художніх за­собів у творенні образів героїв повісті; розвивати навичкй виразного читання, переказування, коментування прочи­таного; вчити аргументовано висловлювати власну думку щодо прочитаного; навчити учнів визначати вузлові про­блеми твору; виховувати почуття патріотизму, гордості за український народ.

Хід уроку

Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів.

Слово вчителя.

 Мета: навчити учнів аналізувати вчинки героїв; розви­ти навички аналізу епічного твору; виховувати здатність робити правильний вибір у складних життєвих ситуаціях.

Хід уроку

Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Актуалізація опорних знань. Метод «прес».

Робота в групах.

Мета: допомогти учням глибше засвоїти зміст повісті, її провідні мотиви, головну думку; навчити дітей характе­ризувати образи, добираючи влучні деталі, складати план; розвивати навички аналізу епічного твору та розв'язування проблемних питань; виховувати почуття патріотизму, пози­тивне ставлення до вірності і дружби як загальнолюдських моральних цінностей

Хід уроку

Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Актуалізація опорних знань.

Ігрова ситуація «Ланцюжок думок».

Мета: допомогти учням зрозуміти сюжет твору, навчи­ти визначати сюжетні лінії; розкрити роль художніх за­собів у творенні образів героїв повісті; розвивати навичкй виразного читання, переказування, коментування прочи­таного; вчити аргументовано висловлювати власну думку щодо прочитаного; навчити учнів визначати вузлові про­блеми твору; виховувати почуття патріотизму, гордості за український народ.

 Мета: ознайомити учнів із творчим і життєвим шля­хом письменника; розкрити історичну основу повісті; розвивати навички сприймання тексту на слух, відбору головного, його аналізу; удосконалювати вміння виразно читати описи (пейзажі, портрети), монологи; виховувати любов та повагу до славних предків — незламних духом захисників вітчизни.

Обладнання: портрет І. Франка, ілюстрації до творів письменника, виставка книжок І. Франка.

Тема. «Фарбований Лис» Івана Франка. Літературна казка.

Мета: розповісти учням про Франка-казкаря; вчити учнів робити висновки літературознавчого характеру; роз­вивати навички самостійного опрацювання художнього тво­ру; вчити творчо підходити до аналізу художнього твору; удосконалювати техніку виразного читання, вміння читати казку в особах; обговорити риси характеру головного героя казки; вчити дітей культурі дискутування.

Обладнання: портрет Івана Франка, плакати з афориз­мами до теми, аудіозаписи української народної музики, плакат «Індійські мотиви казки «Фарбований Лис» Івана Франка».

Мета: збагатити знання учнів про І. Франка; допомогти зрозуміти його роль в історії української та світової культу­ри; заповнити серця учнів гордістю за те, що вони — зем­ляки Великого Каменяра; виховувати патріотизм, наполе­гливість, працьовитість, бажання займатися самоосвітою, бути досконалою людиною.

Обладнання: портрет І. Франка, вишитий рушник, українська піч, ліжко, декорації для лісової галявини, річки, кузні; парта з книгами, виставка творів І. Франка, магнітофон, записи звуків лісу та річки.

 

Новела "Intermezzo" - один із кращих творів М. Коцюбинсь­кого - написана в добу найбільшого розгулу реакції. Кожен день приносив письменникові сумні вісті. Все не разом з тяжкою пра­цею на службі, постійними матеріальними нестатками підривало здоров'я Коцюбинського. 18 червня 1908 року Коцюбинський по­їхав у село Кононівку, щоб відпочити. В своїх листах він розповідає, як гарно на нього впливає природа, самотність. Цей період життя письменника, враження, винесені з Кононівки, лягли в основу на­писання твору.

 

Ні! Я жива! Я буду вічно жити!

Яв серці маю те, що не вмирає!

Леся Українка.

Свіжим подихом людської чистоти і благородства віє від таких високих за душевним настроєм творів, як "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинсь­кого, "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської, "Лісова пісня" Лесі Українки. "Лісова пісня" — це драма-казка про красу людських почуттів, про добро і зло, вірність і зраду, поезію і прозу життя.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.