Поема «Мойсей» Івана Франка. Урок 1

Тема. «Поправді кажу вам: Жоден пророк не буває при­ємним у вітчизні своїй» [Євангеліє від Луки IV: 24].

Мета: співставити і порівняти образи пророка Мойсея у поемі Івана Франка «Мойсей» та «Авірон» Гната Хоткевича; допомогти учням осмислити художню цінність творів, уроки рідної історії; підвести учнів до усвідомлення важли­вості місії народних проводирів і кожної людини зокрема; розвивати навички публічних виступів, виховувати культуру дискутування.

Обладнання: поема «Мойсей» Івана Франка, повість Гната Хоткевича «Авірон», Біблія, книга «Разум серд­ца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах», плакат-репродукція скульптури Мікеланджело «Мойсей».

Тип уроку: нестандартний урок-диспут.

... Блаженний муж, що серед ґвалту й гуку Стоїть, як дуб посеред бур і грому, На згоду з підлістю не простягає руку, Волить зламатися, ніж поклонитись злому. Блаженний муж, кого за теє лають. Кленуть, і гонять, і поб'ють камінням; Вони ж самі його тріумф підготовляють, Самі своїм осудяться сумлінням...

Іван Франко.

Хід уроку

Організаційний момент.

Слово вчителя.

Вдома ви самостійно ознайомились з поемою «Мойсей» Івана Франка та повістю Гната Хоткевича «Авірон». Обидва твори написані на основі біблійного сюжету, хоч автори сво­єрідно переробили біблійну історію. Кожен з письменників показав своє розуміння цілого ряду питань. Проте всі вони «прив'язані» до одного центрального вістря — образу про­рока Мойсея. Ці твори є цілковитою протилежністю щодо трактування образу Мойсея.

Отже, вислови «Все пізнається в порівнянні» та «В су­перечці народжується істина» — девіз нашого уроку.

Тепер перейдемо до аналізу творів.

Робота над новим матеріалом.

—     Хто є наратором у «Мойсеї» І. Франка? Як харак­теризує розповідач свого героя? Засуджує, виправ­довує, співчуває йому?

—      Хто є наратором в «Авіроні» Гната Хоткевича? Чи­їми очима дивимось ми на події, що відбуваються у творі? Яке ставлення Авірона до пророка Мойсея на початку і в кінці твору?

—      Порівняйте причини зневіри людей у двох творах. Користуйтеся текстами. Яким зображений Мойсей у цих творах?

Порівняльна характеристика

Мойсей (І. Франка)

Мойсей (Г. Хоткевича)

Риси

характеру

Терпіння Святість

Почуття обов'язку

Віра

Ідеал

Наполегливість Справедливість

Лицемірство Пияцтво Розпуста Брехня

Оманлива святість Жорстокість

Головна риса характеру

Свідома саможер­товність

Властолюбство

Методи і засоби ке­рівництва

Безмежна віра у те, що євреї є дійсно обранцями Бо­жими, допомагає Мойсееві 40 років водити свій на­род пустелею в по­шуках обіцяного краю. І хоч народ не завжди мовчки слухає свого про­рока і бунтує, все ж основні методи керівництва тут не силові. Мойсей — медіум, посередник між Богом і людь­ми. Він, перш за все, — слово (і не завжди лагідне).

Сила Мойсея — сліпа віра євреїв у те, що пророк посланий їм Бо­гом. Основними методами керівни­цтва є сила, жор­стокість. Основни­ми засобами, що дозволяють трима­ти у покорі народ, є всепоглинаючий страх (шпигунство, підслуховування, доноси — страх бути страченим).

Зробіть висновки про характер правління обох проро­ків (учні, заповнивши таблицю, підсумовують, що влада у «Мойсеї» — гуманна і справедлива; у «Авіроні» — дес­потична, тиранічна).


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.