Літературна казка. Іван Франко «Фарбований Лис» (конспект уроку 5 клас)

Тема. «Фарбований Лис» Івана Франка. Літературна казка.

Мета: розповісти учням про Франка-казкаря; вчити учнів робити висновки літературознавчого характеру; роз­вивати навички самостійного опрацювання художнього тво­ру; вчити творчо підходити до аналізу художнього твору; удосконалювати техніку виразного читання, вміння читати казку в особах; обговорити риси характеру головного героя казки; вчити дітей культурі дискутування.

Обладнання: портрет Івана Франка, плакати з афориз­мами до теми, аудіозаписи української народної музики, плакат «Індійські мотиви казки «Фарбований Лис» Івана Франка».

Тип уроку: нестандартний урок — літературознавче до­слідження.

Хід уроку

—   Організаційний момент.

—      Вступне слово вчителя.

Розповідь про Івана Франка-казкаря і дитячого пись­менника (спогади доньки письменника Ганни Франко-Ключко, збірка казок «Коли ще звірі говорили»).

Визначення жанру «Фарбованого Лиса».

Теорія літератури: казка, народна казка, літературна казка, види казок за змістом, структура казок.

Казка — захоплююча розповідь про вигадані події і явища, які сприймаються і переживаються як реальні, в якій діють фантастичні незвичайні герої.

Структура казок:

—     зачин;

—      основна (розповідна) частина;

—      кінцівка (казка завжди має щасливий кінець, До­бро завжди перемагає Зло).

За змістом казки поділяються на:

—     казки про тварин (найдавніші);

—      фантастичні казки (поєднують міфічне, фантастич­не і героїчне);

—      соціально-побутові казки (мотиви з повсякденного життя).

III. Сюжет казки «Фарбований Лис» (мандрівні сюжети). Індійські мотиви казки.

 

10 оповідання

1 книги «Панчатантри »

Казка «Фарбований Лис» Івана Франка

 

1. У лісі жив шакал Чан- дарава.

1. У лісі жив хитрий Лис Микита.

 

2. Від голоду він подався до лісу.

2. Похвалився, що в білий день на ба­зарі вкраде курку.

 

3. Сутичка з собаками по дорозі до міста.

3. Лис у передмісті, сутич­ка з собаками.

 

4. Рятуючись, скочив у ка­зан із синьою фарбою.

4. Рятуючись, скочив у ка­зан із синьою фарбою.

 

5.Шакал у лісі — перепо­лох; його хутро синє, як у бога Шіви.

5.Лис у лісі – переполох.

 6.Шакал каже, що створе­ний Брахманом і пома­заний на царство.

 6.Лис каже, що виліпле­ний Святим Миколаєм із небесної глини і по­мазаний ним на цар­ство.

7.Царювання шакала, нові порядки, вигнання ша­калів.

7.Лис – добрий цар.

8.Чандарава почув зави­вання шакалів, сам за­вив і цим виказав себе.

 8.Микита почув завивання молодих лисичок, сам завив і виказав себе.

 9.Шакала роздерли на дрібні шматки за ошу­канство.

 9.Микиту роздерли на дрібні шматки за ошу­канство.

10.Заключний вірш — мо­раль.

10.Приповідка: «Пізнався, як на фарбованім лисі».

       

Сюжети про лиса зустрічаються у Й. В. Гете («Рейнеке-Лис») та Ш. Перро («Кіт у чоботях»).


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.