І. Франко. «Захар Беркут». Сюжет. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників

Мета: допомогти учням зрозуміти сюжет твору, навчи­ти визначати сюжетні лінії; розкрити роль художніх за­собів у творенні образів героїв повісті; розвивати навичкй виразного читання, переказування, коментування прочи­таного; вчити аргументовано висловлювати власну думку щодо прочитаного; навчити учнів визначати вузлові про­блеми твору; виховувати почуття патріотизму, гордості за український народ.

Хід уроку

—   Повідомлення теми й мети уроку.

—      Мотивація навчальної діяльності школярів.

Слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо роботу над змістом історичної повісті І. Франка «Захар Беркут»: буде­мо вчитися глибоко сприймати світ, у якому живемо, адже з попереднього уроку пам'ятаємо, що твір «Захар Беркут» спрямований на сучасність; вчитимемось думати, аналізува­ти, систематизувати вивчене, а також проектувати, вислов­люючи світобачення автора і своє власне у схемах; проводи­ тимемо дослідження з метою аналізу твору; визначатимемо головні проблеми повісті.

Пропоную вам спробувати свої сили у ролі дослідників- проектантів. Для опрацювання протягом чотирьох уроків ви можете обрати наступні теми проектів:

—      «Образи-символи у повісті та їх роль у розумінні змісту твору».

—      «Роль художніх засобів у творенні образів монголів і Тугара Вовка».

—      «Роль художніх засобів у творенні монолітного об­разу тухольської громади».

III. Актуалізація опорних знань.

 Перевірка домашнього завдання.

Усні відповіді трьох учнів, лідерів груп, про життє­вий і творчий шлях І. Франка.

Діти використовують плакати-схеми, створені ними на попередньому уроці.

 IV. Опрацювання теми уроку. Формування та удосконалення умінь та навичок.

Робота над змістом повісті.

Проблемні запитання.

—      У чому полягає справжній патріотизм людини?

—      Чим є батьківщина для Захара Беркута, тухольців і чим для Тугара Вовка?

—      На ці питання учні дадуть відповіді в кінці уроку.

Словникова робота.

Сюжет — послідовність і зв'язок опису подій у творах художньої літератури. Складові частини сюжету: експози­ція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка. Сюжет­ ні лінії у творі (визначення елементів сюжету і сюжетних ліній у повісті).

Робота в групах. Перша група.

Питання для опрацювання:

—     Яку роль у розвитку сюжету відіграє сон Захара? Символом чого був для тухольців Сторож?

—      Яку ціль поставив Беркут перед громадою? Роз­кажіть про задум тухольців знищити ворога.

—      Чому Мирослава просить Беркута бути їй за батька?

—      Інсценізуйте діалог Мирослави із Захаром Беркутом. Чому старійшина прийняв Мирославу за дочку?


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.