І. Франко. «Захар Беркут». Сюжет. Патріотичний мотив. Характеристика образів Максима і Мирослави

Мета: допомогти учням глибше засвоїти зміст повісті, її провідні мотиви, головну думку; навчити дітей характе­ризувати образи, добираючи влучні деталі, складати план; розвивати навички аналізу епічного твору та розв'язування проблемних питань; виховувати почуття патріотизму, пози­тивне ставлення до вірності і дружби як загальнолюдських моральних цінностей

Хід уроку

Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Актуалізація опорних знань.

Ігрова ситуація «Ланцюжок думок».

 

—        У Тухольській громаді панував...

—        Найвищим керівним органом був...

—         На чолі громади стояв...

—         Захар Беркут запропонував не відбити, а...

—        Монголи потрапили у...

—        Поряд з Максимом у «невольники» потрапляє і...

—        Тугар Вовк пропонував обміняти Максима на...

—        Захар Беркут вибирає...

–          Перемозі громади над ворогом допомагає...

Перевірка складеного учнями плану.

Орієнтований план

1. Надія Тугара Вовка на вдалий обмін.

2. Виготовлення тухольцями метавок-катапульт.

3. Невдалі переговори.                                           •

4. Молитва Захара Беркута. Звернення до Сторожа.

5. «Горда в своїй непорушності, непереможна запора».

6. Поклоніння ватажка тухольської громади Сонцю.

Опрацювання теми уроку. Формування і вдосконалення знань і навичок.

Робота над змістом повісті.

Проблемні запитання:

—        Чому для Захара Беркута громадянське добро важ­ливіше за життя власного сина?

—        Знайдіть у тексті чотири образи-символи, розкрий­те їх значення для розуміння змісту твору. Що ко­жен із них символізує? (Відповідь на дане запи тання дається у ході виконання творчої роботи).

Аналітико-синтетична бесіда про зміст прочитаного:

—        Чому Тугар Вовк плекав надію на успішне вирі­шення питання обміну Максима на вихід монголів із западні?

—        Чому громада схиляється до думки про можливість такого обміну?

—         Чому Захар Беркут обирає безпеку громади?

—         Про що Мирослава просила батька і чому він від­мовив їй?

«Уявна фантазія».

Робота в групах.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.