Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання». Твори російською мовою («Маша», «Игрушечка»)

Мета: ознайомити учнів з біографією письменниці, її жит­тєвим і творчим шляхом, повістями російською мо­вою, оповіданнями; розвивати вміння бачити події в історичному контексті, зіставляти факти і робити висновки; виховувати естетичні смаки вдумливого читача, повагу до кращих здобутків української літе­ратури.
Обладнання:  портрет письменниці, ілюстрації, виставка творів письменниці та літератури, присвяченої Марку Вов­чку, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання поезії Т. Шевченка «Марку Вовчку».
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Складання асоціативного грона за життєписом Марка Вовчка

Словникова робота.
Реалізм (від лат. — речовий, дійсний) — спосіб художнього відтворення дійсності, літературний напрям, який, на відміну ві, романтизму, розкриває побутові, суспільні, історичні передумов формування характеру людини. Для реалізму характерні епічні жанри, в яких широко відображаються життєві явища протягом значного відрізку часу (повість, роман). Найвідоміші зразки реалізму в українській літературі другої половини XIX ст. — повість «Інститутка» Марка Вовчка, «Микола Джеря» І. Нечуя-Левицького, роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного п'єса «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, повість «Борислав сміється І. Франка.
Оповідання — епічний прозовий твір невеликого обсягу, яки розповідає про події в житті одного або кількох персонажів і мі одну сюжетну лінію. Жанр оповідання відзначається різноманітніст видів розповіді: від першої або третьої особи, автора або персона* а також розповідь учасника подій.

Тематика оповідань Марка Вовчка.
Обговорення з коментуванням першої збірки оповідань письмен ниці («Сестра», «Козачка», «Горпина», «Одарка», «Сон», «Викуп»] «Чумак»); другої збірки («Три долі», «Не до пари», «Два синн»^ «Ледащиця»).
Пояснення вчителя за планом.
1. Історична повість «Кармелюк».
2. Оповідання російською мовою.

Бесіда з учнями.
1. Чому, на вашу думку, Марко Вовчок, працюючи над повісті «Кармелюк», спиралася більше на народну творчість, ніж документальні матеріали?
2. У чому Марко Вовчок наслідувала літературні традиції Т. Шевченка?
3. У чому полягає народність творів письменниці?
4. Які риси вдачі та учинки своїх героїв підносить авторка?
5. У чому виявляється реалізм «Народних оповідань»?
6. Доведіть, що «Горпина» — це оповідання.
7.  Визначіть провідну тему «Народних оповідань».
8. Які можливості розповіді від першої особи використала Марко Вовчок у своїх оповіданнях?
9. Назвіть джерела ліричності творів Марка Вовчка.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочитати повість «Інститутка», написати невеликий твір-роздум на тему «Марко Вовчок — наслідувачка літературних традицій Тараса Шевченка».
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.