Конспекти уроків

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях поета, через процес роботи над поезіями збагнути патріотизм М. Риль­ського, учити виразно читати поезію, з'ясувати її ідейно- художню цінність; на прикладі життя митця виховувати в учнів працелюбність, відчуття краси художнього слова. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: мультимедійна дошка, презентація проектів (слайди), аудіо- запис вірша «Троянди й виноград», епіграфи.
О, тиха пристане робочого стола, Де ще на якорях дрімають вірні рими, Де мислі щоглами підносяться стрункими, Струмкують образи, як понадводна мла!
Максим Рильський
Все для людини і завжди з людиною. Цей заповіт Максим Рильський проніс крізь бурю і сніг, крізь усе своє життя.
Михайло Стельмах

Мета: ознайомити учнів із групою і творчістю київських «неокла­сиків», із життєвим і творчим шляхом М. Зерова, поглибити поняття про сонет, розвивати навички виразного й усвідом­леного читання та аналізу поезій М. Зерова, навчити вислов­лювати власні думки з приводу поетичної майстерності «неокласика», виховувати любов і повагу до України, відчуття естетики поетичного образу, засвоєння нових знань.
портрети групи «неокласиків» (М. Зерова, М. Рильського, Юрія Клена, М. Драй-Хмари), схема аналізу ліричного твору, відео- запис документального фільму «Соловки. Місто сили. 2009», епіграф.

Мета: ознайомити учнів з авангардними тенденціями в українській поезії 20-х років XX ст., дати поняття «футуризм», охарактеризувати постать М. Семенка в українській літературі, обґрунтувати його значення для розвитку української поезії, шліфувати вміння школярів виразно й усвідомлено читати вірші, виокрем­лювати основні мотиви, головну думку, характеризувати настрій, ритм, розвивати експериментаторські, пошукові здібності учнів, виховувати високі морально-етичні риси простої людини.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.                                                                                                    
Обладнання: портрет Михайла Семенка, роздатковий матеріал «Література в таблицях і схемах», поезії поета.

 Мета: розкрити трагічні наслідки революційних змагань 1917- 1918 рр. на Україні, глибоке усвідомлення реальності й драма­тизму своєї доби П. Тичиною; удосконалювати вміння й нави­чки ідейно-художнього аналізу ліричних творів, опису картин; розвивати творче мислення, культуру образного бачення, вихо­вувати почуття поваги до своєї землі та історії, комбінований.
Обладнання: портрет П. Тичини, репродукція картини В. Павліщука «Роз­пач», вірші поета.

Мета: допомогти учням зрозуміти основні тенденції української пое­зії 1920-х років, познайомити із життєвим і творчим шляхом
П. Тичини, його ранніми збірками, формувати вміння характеризувати основні мотиви ранньої творчості, розвивати нави­чки аналізу поезій, особливих ознак індивідуального стилю поета, удосконалювати навички виразного читання, виховувати почуття людяності, любові до мистецтва, розвивати розуміння прекрасного.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: портрет П. Тичини, виставка творів поета, аудіозапис роман­сів та хорових творів на слова поета, книга В. Стуса «Феномен доби», репродукції картин Сандро Ботічеллі «Весна», Михайла Жука «Біле і чорне», опорна схема аналізу ліричного вірша.

Мета: допомогти учням зрозуміти суть образу Володьки Лободи, розпізнати і в ньому хижака, що задля кар'єри не зважає на найвищі духовні ідеа­ли і моральні цінності; показати небезпечність людей цього типу в будь-яку епоху; удосконалити навички роботи над розкриттям образу в процесі диспуту; формувати нетерпимість до пристосуванства, пова­гу до духовних скарбів нації.
Обладнання: портрет О. Гончара, фотоілюстрація одного із знаменитих со­борів України (зліва на дошці), портрет В. Лободи з уяви (не карикату­ра!), малюнок собору в риштованні (справа на дошці).

Мета: узагальнення вивченого про життєвий і творчий шлях Т. Шевченка, поетичну і малярську спадщину великого митця; усвідомлення учня­ми багатовимірності Шевченкового генія та його духовної величі; удос­коналення вмінь і навичок виразного читання художніх текстів; вихо­вання глибокої поваги і любові до мистецької спадщини Т. Шевченка.
Обладнання: автопортрет Т. Шевченка зі свічкою (1845 р.), фотоплакат із зображенням краси української природи, "Кобзар", виставка творів про Т. Шевченка та збірки репродукцій картин митця.
Епіграф: У рухах пензля і пера
нескорена душа палахкотіла (В. Яцюк).

Мета: показати роль громадянської лірики Лесі Українки та О. Теліги на шляху духовного зростання нації на тлі різних суспільно-політичних епох, ознайомити з основними мотивами творів патріотичного звучан­ня видатних українських поетес; формувати відчуття глибини і краси рідного слова; розвивати творчі здібності; виховувати громадянську зрілість, мужність, національну гідність, почуття відповідальності за долю України.
Обладнання: портрети Лесі Українки та О. Теліги, збірки поезій та критичних статей, музичні записи, схеми опрацювання навчального матеріалу.
 Епіграф: По їхніх плодах ви пізнаєте їх...
(Євангеліє від св. Матвія, 7-16).

Мета: ознайомити учнів з творчістю письменника, показа­ти зв'язок його з історичними подіями в Україні, складний шлях самоусвідомлення українців; розви­вати спостережливість школярів, уміння розглядати розвиток літературних процесів в історичному кон-1 тексті; виховувати патріотичні почуття, розуміння складного шляху країни до незалежності.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підбірка літературно-критичних матеріалів (монографій, ста­тей, публікацій).

 Мета: розкрити своєрідність прозових творів Юрія Федьковича,  їх реалізм, романтичний характер, роль творчості письменника у розвитку української літератури; формувати вміння школярів самостійно аналіз вати художній твір, розвивати їхні творчі здібності виховувати патріотичні почуття учнів. Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підручник, тексти.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.