Життєвий шлях Тараса Шевченка. Ранні поезії. «Причинна» — зразок романтич­ної балади

Мета: зупинитись на маловідомих цікавих фактах з біо­графії поета; розкрити красу і неперевершеність ранніх балад Т. Шевченка; розвивати допитливість учнів, уміння зіставляти факти і висновувати, сприй­мати розвиток літератури в історичному контексті; виховувати почуття співпереживання, шанобливе ставлення до надбань культури, любов і повагу до творчості Кобзаря.
Обладнання: портрет поета, ілюстрації-світлини до його біографії, репродукції картин Шевченка-художника, «Кобзар», підручник.

ХІД УРОКУ
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
 МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Виразне читання поезії.
Молитва
(Уривок)
...Дай нам силу ідолів знімати З п'єдесталів чорної олжі. Бурити казарми й каземати, Де виймають душу із душі. Мислям нашим дай ясне поліття,
А поетам — спину, що не гнесь. Дай нам пам'ять на тисячоліття, Непокору і любов на днесь. І не остави нам ні на йоту Довг, забутий в клекотах забав, Сплатимо його із крові й поту, Тільки од лукавства нас ізбав. Да святиться слова блискавиця, Що несе у вічну далечінь
Нашу думу й пісню. Да святиться між народами твоє ім'я. Амінь.
(Дмитро Павличко).
ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення вчителя.
Складання асоціативного грона за життєписом Т. Шевченка.
Визначення з допомогою вчителя жанрів ранньої творчості Шевченка.
1. Балади («Причинна», «Утоплена» та ін.).
2. Героїчні поеми («Гайдамаки», «Гамалія» та ін.).
3. Содіально-побутові поеми («Катерина», «Слепая» та ін.).
4. Драми («Никита Гайдай», «Назар Стодоля» та ін.).
5. Вірші-елегії («На вічну пам'ять Котляревському» та ін.).
6. Вірші-послання («До Квітки-Основ'яненка» та ін.).
7. Вірші-роздуми («Думи мої...» та ін.).

Словникова робота

Балада  —  жанр ліро-епічної поезії, якому властиві драматична гострота сюжету, емоційна наснаженість, багатство фольклорного матеріалу. Для ба­лад характерні мотиви фантастичних перетворень, оживаючих мерців, зображення бурхливої стихії природи. Основні тематичні групи балад — соціально-побутові («Маруся» Л. Боровиковського, • Причинна» Т. Шевченка), історико-героїчні («За байраком бай­рак...» Т. Шевченка). Віршовою формою української балади найча­стіше є ямб, чотирнадцятискладовий народний вірш і амфібрахій («Причинна» Т. Шевченка).
Виразне читання Шевченкових поезій: «Іван Підкова», «До Основ'яненка».

Бесіда з учнями.
1.  Визначіть теми обох творів.
2. Яка головна думка кожного з них?
3. Які художні засоби використані у творі?
4. Доведіть, що поезія «До Основ'яненка» належить до жанру послань.
Виразне читання балади «Причинна».

Запитання до учнів.
1. Що дозволяє вважати твір «Причинна» баладою?
2. Які рядки цього твору видалися вам знайомими?
3. Чому цю пісню називають народною, хоча відомий автор?
4. Які основні художні особливості поезії?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочита­ти поему Шевченка «Катерина».
Для самостійного читання: Т. Шевченко. «Тарасова ніч». «На вічну пам'ять Котляревському», «Тополя», «Гоголю», «Відь­ма», «Марія», «Не гріє сонце на чужині...», «Давидові псалми», «І Архімед, і Галілей...», «Не нарікаю я на Бога...», «Сотник»: В. Шевчук. «Син волі», «Терновий світ»; народні пісні, легенди, перекази про Тараса Шевченка.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.