Юрій Федькович

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю письменника, розкрити провідні мотиви його поетичної творчості, продовжувати навчання виразності при читанні поетичних творів; розвивати спостережливість, уміння розглядати літературне явище в контексті історичних та суспільних подій; виховувати любов і вагу до поезії, до кращих здобутків класиків української літератури.
Обладнання: портрет письменника, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ
Актуалізація опорних знань учнів
Оголошення теми, мети та завдань уроку
Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
Скласти тезовий план «Життєвий шлях Ю. Федьковича»

Словникова робота
Іронія (від грецьк .— глузування) — прихована насмішка, схвальне висловлювання має протилежний смисл, приклад, у вірші Ю. Федьковича «Пречиста Діво, радуйся, Маріє» заголовок твору, який повторюється на початку і в кінці кожної строфи, на тлі зображення людських страждань набуває іронічно звучання.
Епіфора (від грецьк. — повторення) — повторення виразів, чи звукових сполучень у кінці віршових рядків, строф або рече Засіб композиційної виразності вірша, служить виокремленню в~ ливих за значенням слів. У згаданому вірші Федьковича «Пречиста Діво, радуйся, Маріє!» заголовок повторюється в кінці кожної стро­фи, причому в більшості строф твору цей рядок утворює обрамлення.

Пояснення вчителя за планом.
1. Юрій Федькович — «буковинський Кобзар».
2. Перші твори Федьковича — ліричні вірші з жовнірського жит­тя. Основні їх мотиви — туга за рідною домівкою, біль серця, розлученого з коханою, жаль за марно втраченими роками, скарги на жорстокість офіцерів.
3. Громадянська лірика — оспівування опришків, ідея народного повстання.
4. Волелюбні мотиви.
5. Пейзажна та любовна лірика.
6. Вірші, присвячені Т. Шевченкові.
7. Виразне читання та аналіз поезій («Пречиста Діво, радуйся, Маріє!», «Україна», «Рекрут», «Шельвах» [варта], «Лук'ян Кобилиця» (уривки) ).

Закріплення вивченого матеріалу
1. Докладно охарактеризувати жовнірську поезію Ю. Федько­вича.
2. Яка основна тематика віршів Федьковича?
3. Довести громадянське спрямування поезії «буковинського Кобзаря».
4. Роль іронії в поезії «Пречиста Діво, радуйся, Маріє!». Які ще художні прийоми використано в цьому вірші?
5. Яку виражальну роль відіграють епіфора й обрамлення у вірші «Пречиста Діво, радуйся, Маріє!».
6. Чи використовуються у віршах «Рекрут» і «Шельвах» народ­нопісенні художні засоби? (Якщо так, назвати їх).
7. Який спосіб художнього відтворення дійсності — епічний чи ліричний переважає в поемі «Лук'ян Кобилиця»?
8. У чому своєрідність поезій Федьковича?

Домашнє завдання
Ознайомившись з прозовими творами Ю. Федьковича, поміркувати н питаннями:
1. Як Федькович викриває мораль тодішнього буковинського спільства?
2. Яке місце в його творах посідають образи правдошукачів, бор проти кривди й насильства?
3. Чим характерний конфлікт в оповіданнях Ю. Федьковича?
4. Які художні засоби використовує письменник для зображення панівної верхівки?
5. Яка роль діалогу в оповіданнях Федьковича?
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.