П. Тичина. «Одчиняйте двері...». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення бойців за рідну Україну у вірші «Пам’яті тридцяти»

 Мета: розкрити трагічні наслідки революційних змагань 1917- 1918 рр. на Україні, глибоке усвідомлення реальності й драма­тизму своєї доби П. Тичиною; удосконалювати вміння й нави­чки ідейно-художнього аналізу ліричних творів, опису картин; розвивати творче мислення, культуру образного бачення, вихо­вувати почуття поваги до своєї землі та історії, комбінований.
Обладнання: портрет П. Тичини, репродукція картини В. Павліщука «Роз­пач», вірші поета.

ХІД УРОКУ
І Мотивація навчальної діяльності учнів
II.  Актуалізація опорних знань

1.  В уривку поезії П. Тичини «Арфами, арфами...»
Арфами,арфами —
Золотими, голосними обізвалися гаї
Самодзвонними:
Йде весна
Запашна
Квітами-перлами
Закосичена,—
використано художні засоби:
А монориму                                                   Б синекдоху
В метафору                                                    Г неологізм
Д оксиморон                                                  Е епітет
Є інверсію.

2.  Продовжіть думку: «1918 рік став поворотним пунктом у мистецькій долі Павла Тичини»...

III.  Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
1.  Перегляд уривків з кінострічки «Червоний Ренесанс»
(Бажано урок провести в комп'ютерному класі та переглянути фільм за допомогою мережі інтернет).

ПРО ФІЛЬМ
За період 20-30-х рр. XX ст. українська культура пережила своє станов­лення, розквіт і трагічний фінал. Трисерійна документальна картина розпові­дає про долі В. Сосюри, П. Тичини, М. Хвильового, Леся Курбаса, М. Куліша та О. Довженка. У фільмі використані хроніки того часу, автори картини побували на місцях, де розвивалися події цієї похмурої для України епохи, та в численних музеях, що зберегли матеріали, папери й свідчення тих років.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.