Конспекти уроків

Оксюморон - це фігура мови, у якій збігаються два зовні протилежні та суперечливі елементи. Слово оксюморон походить від давньогрецького oxumoron, поєднання слів «гострий, дотепний» або «нерозумний, дурний». Часто оксюморон - це пара слів, наприклад, прикметник-іменник: нова класика.

 1 варінт

1 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балів – усього 3 бали)

  1. І. Франко народився в селі:

А. Сиротинці.

Б. Нагуєвичі.

В. Ясениця-Сільна.

Г. Дрогобичі.

 

1. Скільки років було Марії, коли померли її батьки?

А. 8.

Б. 6.

В. 9.

Г. 16.

1 варіант

1 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балів – усього 3 бали)

1. 

І. Франко народився в селі:

А. Сиротинці.

Б. Нагуєвичі.

В. Ясениця-Сільна.

Г. Дрогобичі.

2. Ким був батько Івана Яковича?

А. Стельмахом.

Б. Учителем.

В. Священиком.

Г. Ковалем.

1. До якого міста переїхала родина Ліни Костенко, коли їй було 6 років?

А. Одеса.

Б. Ржищев.

В. Київ.

Г. Москва.

2. Який навчальний заклад закінчила поетеса?

А. Київський університет ім. Т. Шевченка.

Б. Московський літературний інститут.

В. Київський педагогічний інститут.

Г. Київський авіаційний університет.

3. Ким був батько Ліни Василівни?

А. Лікарем.

Мета: 1) формування літературної компетентності (учень уміє визначати проблематику та ідейно-філософський підтекст оповідання; аналізує образи, наводячи приклади з тексту; пояснює фактори, що вплинули на формування В. Винниченка як особистості та митця);

2) розвиток навичок спілкування та мислення високого рівня;

3) виховання поваги до художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань; патріотизму.

 

Мета: 1) формування літературної компетентності (учень знає основні ідейно-естетичні засади модернізму в українській літературі; пояснює фактори, що вплинули на формування В. Винниченка як особистості та митця);

2) розвиток навичок спілкування та мислення високого рівня;

3) виховання поваги до художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань; патріотизму.

 

Тема. Проблема особистого щастя у повісті «Перехресні стежки» та драмі «Украдене щастя» Івана Франка.

Мета: зіставити і порівняти обидва твори Івана Фран­ка; на матеріалі цих творів обговорити проблему особистого щастя, а також проблеми становища жінки у сім'ї, взаємин чоловіка і дружини, проблему зради та інше; змусити учнів задуматись над моральними категоріями добра і зла, вірнос­ті — зради тощо.

Тип уроку: нестандартний компаративний урок — пси­хологічне дослідження.

Тема. «Віра є розумінням смислу життя і визнанням обов'язків, що витікають з цього розуміння» (Сенека).

Мета: проаналізувати поему «Мойсей» Івана Франка з позицій християнської етики: на конкретних прикладах у творі виховувати в учнів стійкий «імунітет» до зла, неспра­ведливості тощо, вчити учнів дивитись на світ очима серця.

Обладнання: Біблія, поема «Мойсей» Івана Франка, книга «Библия в иллюстрациях Юлиуса Шнорр фон Крольсфельда».

Тип уроку: нестандартний бінарний урок.

Бажав я для скованих — волі, Бажав для нужденних я — долі І рівного права для всіх: Се весь і єдиний мій гріх!

І. Франко «Думка в тюрмі».

Мета: висвітлити окремі сторінки біографії І. Франка; з'ясувати причини настрою ліричного героя, його подібність з автором; допомогти учням розібратися у своєрідній образ­ній системі поеми «Мойсей»; вчити учнів творчо підходити до аналізу художнього твору; розвивати культуру читання та дискутування.

Обладнання: текст поеми «Мойсей» Івана Франка; літературно-критична стаття «Дещо про себе самого» [т. 31]; плакат-репродукція скульптури Мікельанджело «Мойсей»; портрет Івана Франка.

RSS-матеріал

У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.