Український модернізм. Життя і творчість В. Винниченка

Мета: 1) формування літературної компетентності (учень знає основні ідейно-естетичні засади модернізму в українській літературі; пояснює фактори, що вплинули на формування В. Винниченка як особистості та митця);

2) розвиток навичок спілкування та мислення високого рівня;

3) виховання поваги до художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань; патріотизму.

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

Взаємне вітання викладача й студентів; перевірка відсутніх; перевірка зовнішнього стану приміщення; перевірка робочих місць та зовнішнього вигляду учнів; організація уваги.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Прийом незакінче речення.

Модернізм виник у ... (Франції) в ... (70-х) рр. (ХІХ) ст.

Напрям, що панував у літературі до модернізму — це ... реалізм.

Основні ідейно-естетичні позиції реалізму такі: ... типовий герой в типових обставинах, детальний опис пейзажів, портретів, побутових деталей, зображення подій від 3-ї особи.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Метод “Джик-со”

Учні завчасно були поділені на домашні групи, отримавши завдання опрацювати новий матеріал з теми модернізм.

1 група: “Історичні передумови виникнення модернізму в Україні та світі. Суспільно-історичний процес к. ХІХ — поч. ХХ ст.”.

2 група: “Визначальні риси модернізму”.

3 група “Етапи та течії розвитку модернізму”.

Студенти, виокремивши найважливіші позиції, висвітлюють їх перед аудиторією. Студенти конспектують найважливіше, потім обговорюють.

Матеріал для викладача — Додаток А.

Прийом “Інтервю з письменником”

Один зі студентів, сидячи перед аудиторією, виконує роль В. Винниченка, інші — журналісти, задають питання. Викладач — курує процесом.

Матеріал для викладача — Додаток Б.

IV. Первинне закріплення знань.

Складання тез до життєвого та творчого шляху В. Винниченка.

V. Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок.

Метод  “Займи позицію”.

1. Український модернізм у контексті європейського: природна потреба чи наслідування вже створених зразків?

Питання для обговорення

1. Передумови виникнення модернізму в Європі та Україні?

2. Європейські тенденції в українському модернізмі та власне-народні особливості розвитку модернізму.

3. Модернізм в українській літературі як продовження реалізму чи принципово нова течія?

Складання питань для аналізу творчого та життєвого шляху В. Винниченка.

VІ. Підведення підсумків з оцінюванням (з мотивацією) повідомлення домашнього завдання.

Прочитати оповідання В. Винниченка «Малорос-європеєць».

Підготуватися до суду над Коростенком.

Серед студентів обрати

Суддю (веде процес, виносячи вирок)

Прокурора (Висловлює звинувачення Коростенкові)

Адвоката (Захищає Коростенка)

Коростенка

Свідки: Учитель, пані Коростенко, Гаврило, покоївка.

Кожен готує питання та підтвердження своїх позицій (виходячи із тексту оповідання).

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.