Контрольна робота з теми "Іван Франко"

 1 варінт

1 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балів – усього 3 бали)

  1. І. Франко народився в селі:

А. Сиротинці.

Б. Нагуєвичі.

В. Ясениця-Сільна.

Г. Дрогобичі.

 

2. Ким був батько Івана Яковича?

А. Стельмахом.

Б. Учителем.

В. Священиком.

Г. Ковалем.

3. Де майбутній письменник здобув початкову освіту?

А. У сусідньому селі Ясениця-Сільна.

Б. Вдома.

В. У Дрогобичі.

Г. У Львові.

4. На який факультет вступив Іван Франко в університеті?

А. На історико-філологічний.

Б. На юридичний.

В. На філологічний.

Г. На філософський.

5. У яких родах літератури працював Іван Франко?

А. В епосі, ліриці, драмі.

Б. У всіх.

В. В епосі.

Г. В епосі, ліро-епосі.

6. Яка основна тема збірки «Зів’яле листя»?

А. Громадянські мотиви.

Б. Філософський підтекст.

В. Кохання.

Г. Гуманізм.

2 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом – усього 2 бали)

  1. Темою повісті «Перехресні стежки» є…

  2. Повість “Сойчине крило” називається так, тому що ...

3 рівень (кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами – усього 4 бали)

  1. Розкажіть, що ви знаєте про Івана Франка і Нобелівську премію?

  2. Визначте проблеми «Украденого щастя» Івана Франка.

4 рівень (правильна відповідь оцінюється 3 балами)

Формування світогляду Івана Франка: що на це впливало, яких


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.