Вивчення поеми «Мойсей» Івана Франка.Урок 3

Тема. «Віра є розумінням смислу життя і визнанням обов'язків, що витікають з цього розуміння» (Сенека).

Мета: проаналізувати поему «Мойсей» Івана Франка з позицій християнської етики: на конкретних прикладах у творі виховувати в учнів стійкий «імунітет» до зла, неспра­ведливості тощо, вчити учнів дивитись на світ очима серця.

Обладнання: Біблія, поема «Мойсей» Івана Франка, книга «Библия в иллюстрациях Юлиуса Шнорр фон Крольсфельда».

Тип уроку: нестандартний бінарний урок.

Хід уроку

Організаційний момент.

Вступна бесіда.

На сьогоднішньому уроці поему «Мойсей» Івана Фран­ка ми проаналізуємо з позицій етики християнської мора­лі. Мойсей і юрба — ось два протиставлення, про які ми говоритимемо сьогодні.

Перекажіть коротко біблійну історію про Мойсея-пророка з того моменту, як він вивів свій народ з єгипет­ської неволі.

Учень переказує.

Пригадайте і запишіть у зошити 10 основних Божих і дві основні християнські заповіді, бо «Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса» [Євангеліє від Івана 1:17].

10 заповідей Божих.

1.     Я — Господь Бог твій; хай не буде тобі інших богів передо Мною! Не роби собі ідолів, не вкло­няйся і не служи їм.

2.     Не взивай намарно імені Господа Бога твого.

3.     Пам'ятай день суботній святкувати.

4.     Шануй батька свого та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі.

5.     Не вбивай.

6.     Не чини перелюбу.

7.     Не кради.

8.     Не свідчи неправдиво на ближнього твого.

9.      Не пожадай жони ближнього твого.

10.   Не пожадай нічого, що є в ближнього твого.

Основні християнські заповіді.

1. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю.

2. Полюби ближнього свого як самого себе.

Ми пригадали основні Божі та християнські запо­віді. Скажіть, будь ласка, що таке мораль? А мо­ральність? Совість? Що таке чесноти і які види чеснот вам відомі?

Формування та вдосконалення вмінь і навичок.

 Аналіз художнього твору.

Поема «Мойсей» Івана Франка — це ліро-епічний фі­лософський твір на біблійну тематику. При аналізі поеми спробуймо оцінити дії і вчинки юрби та пророка Мойсея, застосовуючи прийом «перевірки на дієвість» Божих та християнських заповідей.

Якими моральними чеснотами, на вашу думку, наділений Мойсей? Намалюйте порівняльну схему-таблицю «Мойсей-юрба, моральне-аморальне».

Заповнення схеми-таблиці № 1.

Схема таблиця № 1.

Моральні чесноти

Мойсей

Юрба

Віра

В єдиного Бога — Єгову.

Хистка.

Ідеал

Єгова.

Справжній — від­сутній: Тимчасові — Ваал та Астарта.

Терпля­чість

40-річні мандри не зменшили віри пророка в долю для обраного Бо­гом народу.

40-річні мандри пустелею виснажи­ли людей, зробили їх нетерплячими, агресивними.

Святість

Мойсей — медіум, посередник між Бо­гом та людьми, спо­внений святої віри в Божі обітниці.

Відсутність віри та ідеалу говорить про втрату святості.

Обов'язок

На першому місці: «Все, що мав у жит­тю, він віддав // Для одної ідеї...»

Почуття обов'язку з'явиться лише у кінці поеми, коли юрба із «нор­манів лінивих» стане народом.

Вміння прощати

Невизнаний і вигна­ний під ніч у пус­телю, Мойсей, од­нак, не проклинає, а благословляє свій народ: «0 Із­раїлю!... Будь щас­ливий навіки!»

 

Покірність

Божій волі і не­легкій, призначеній

Всевишнім Долі.

На початку по­еми — відсутня по­вністю (бунт проти пророка); в кінці — прозріння і розу­міння дороги своєї.

Наполе­гливість

Мойсей має єдину мету — довести свій народ до обіцяного краю. Навіть бунт юрби не зупинив його на шляху до

жаданої Палестини.

На початку — це лише бажання за­довольнити свої земні, «заземлені» потреби. В кінці — усвідомлення своєї місії додасть сил та наполегливості.

Справед­ливість

Дотримання і ви­конання всіх божих заповідей допома­гають Мойсею чи­нити справедливо.

Юрба, засліпле­на ненавистю, не­спроможна навіть тверезо думати, не те що чинити.

Популярні матеріали


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.