Проблема особистого щастя у повісті «Перехресні стежки» та драмі «Украдене щастя» Івана Франка

Тема. Проблема особистого щастя у повісті «Перехресні стежки» та драмі «Украдене щастя» Івана Франка.

Мета: зіставити і порівняти обидва твори Івана Фран­ка; на матеріалі цих творів обговорити проблему особистого щастя, а також проблеми становища жінки у сім'ї, взаємин чоловіка і дружини, проблему зради та інше; змусити учнів задуматись над моральними категоріями добра і зла, вірнос­ті — зради тощо.

Тип уроку: нестандартний компаративний урок — пси­хологічне дослідження.

Хід уроку

Організаційний момент.

Вступна бесіда (евристична).

1.            Як ви розумієте назву твору «Перехресні стежки»?

2.            Визначте жанр цього твору (повість, роман). Лише пра­вильно визначивши жанр твору, можна відповісти на за­питання про центральний образ.

Теорія літератури.

Повість — розповідний художній твір, у якому змальо­вується історія життя однієї людини в зіткненні з долями інших людей.

Роман — це історія дійових осіб та історія епохи, в яку їм довелося жити.

Визначте жанр «Украденого щастя».

Дайте визначення драми.

Драма - п'єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається у постій­ній напрузі. Герої — переважно звичайні люди. Автор прагне розкрити їх психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію вчинків і дій.

Як ви розумієте назву драми «Украдене щастя»?

Визначте центральний образ чи образи цього тво­ру (тут три центральних образи, хоча можемо Анну вважати головним із них, бо основний кон­флікт — саме через неї і навколо неї).

Що спільного у сюжетах цих творів (зустріч через кілька років колишніх закоханих, насильно розлу­чених жорстокими родичами).

Що відмінного? (Розгортання дії та вирішення конфлікту ).

Робота над творами.

Існує така класична фраза «любовний трикутник». Коли її вживають? (На означення подружньої зради). До якого з творів можемо її вжити (У результаті обговорення з'ясовуємо, що подружня зрада має місце лише в «Укра­деному щасті).

Отже, кого у цих двох творах ми можемо поєднати і по­рівняти, щоб вирішити центральну проблему нашого уро­ку — проблему особистого щастя?

—    Микола — Анна — Михайло Стальський — Регіна — Рафалович

—    Порівняльна характеристика образів: І. Анна — Регіна


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.