Поєднання реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту в новелі В. Винниченка «Момент»

Мета: 1) формування літературної компетентності (учень уміє визначати проблематику та ідейно-філософський підтекст оповідання; аналізує образи, наводячи приклади з тексту; пояснює фактори, що вплинули на формування В. Винниченка як особистості та митця);

2) розвиток навичок спілкування та мислення високого рівня;

3) виховання поваги до художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань; патріотизму.

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

Взаємне вітання викладача й студентів; перевірка відсутніх; перевірка зовнішнього стану приміщення; перевірка робочих місць та зовнішнього вигляду учнів; організація уваги.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда

1.     

Що таке еміграція? ( вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей)

2.     

Доля Володимира Кириловича склалася так, що він не ввесь час був на рідній землі. І це поза власним бажанням. Розкажіть, де ще окрім України жив Винниченко?

3.     

Які причини гнали митця на чужину?

4.     

Чи завжди Володимир Винниченко легально покидав Україну?

5.     

Яка подія лежить в основі оповідання «Момент».

 ІІІ. Аналіз новели «Момент».

1.     

Викладач виразно читає початок (до слів «Пахло… змістом сущого»).

2.     

Мене здивували ці слова: «Пахло… змістом сущого». Це як? (Сущий – справжній, істинний). Саме ці слова стануть приводом для розмови- Які запитання виникли у вас, коли ви читали новелу? (Відповіді учнів).

3.     

Цікаво, чи можна в якомусь моменті життя відкрити істину. У творі такий момент лише один? Чи їх кілька? Які істини відкривають герої? Спробуймо знайти відповіді на свої питання і зрозуміти письменника, а можливо, відкрити щось у собі.

4.      Пропоную побудувати роботу таким чином: ви об’єднаєтесь у 3 групи (філософи, психологи та мистецтвознавці), кожна з яких буде впродовж 10 хвилин виконувати  завдання, а потім озвучить напрацювання. Завдання іншим групам – уважно послухати, занотувати почуте і запропонувати свої запитання.

Робота в групах

1.  Організація групової роботи.

1 група (філософи). Складіть зв’язне висловлювання на основі відповідей на запропоновані вам запитання.

1. Яка подія лежить в основі твору? Наскільки автобіографічним може бути він? Ідеться лише про подолання реального кордону?

Факт. 1903 р. В. Винниченка було арештовано під час спроби нелегально перетнути кордон. У 1907 р. він, випущений під заставу, таки опиняється за кордоном.

2. Деякі дослідники вважають, що центральним образом новели є життя. Спробуйте довести або спростувати цю думку. Самостійно доберіть із твору й виразно прочитайте відповідні епізоди (підказка: придивіться уважніше до світу природи, а також до світу людей, порівняйте їх).Цитата. «Будь погоджений з іншими, не шкідливими тобі живими істотами на землі» (В. Винниченко, «Конкордизм»).

3. Які філософські проблеми порушує автор?

2 група (психологи). Складіть зв’язне висловлювання на основі відповідей на запропоновані вам запитання.

1.     

Виразно прочитайте епізод, у якому розповідається про зустріч героїв. Спробуйте інтонаційно передати їхні відчуття. Що про персонажів розповідає цей епізод?

2.     

Придивіться уважніше до героїв. Знайдіть портретні деталі, визначте найголовніше в характерах.

3.     

Простежте, як змінюються відчуття й почуття героїв упродовж твору.

4.     

Літературознавець Тетяна Денисюк стверджує: «Перед нами два зразки світовідчуття, які представляють два типи духовної культури. Вони відрізняються уявленням про життя і смерть… Переживши разом межову ситуацію, вони збагатили себе досвідом іншого». Яким досвідом збагатили герої один одного?

3 група (мистецтвознавці). Дайте відповіді на запропоновані вам запитання, виконайте завдання.

1.     

Простежте трансформацію образу кордону у творі (кордон – ліс – тин – стіна). Що символізує він?

2.     

Ознаки яких стилів модернізму ви помітили в новелі? Свою думку обґрунтуйте.

3.     

Доберіть твори живопису або музики, співзвучні новелі В. Винниченка «Момент». Прокоментуйте свій вибір.

4.     

Озвучення напрацювань (виступи, їх доповнення і обговорення, відповіді на запитання учнів).

Орієнтовні відповіді представників груп.

1 група (філософи).

Учень-доповідач. В основі твору – історія кохання, яке зародилося в екстремальних умовах. Оповідач і панна зустрічаються під час нелегального переходу кордону. Думаємо, що твір має автобіографічні моменти. В. Винниченко сам двічі нелегально переходив кордон (під час першої спроби його було арештовано), тому добре розумів відчуття героїв. Можливо, таке романтичне знайомство було і в автора.

У творі йдеться не тільки про подолання реального кордону, а й  про подолання інших меж: власних страхів, сумнівів, стереотипів.

Ми погоджуємося з думкою, що центральним образом новели є життя. Час дії – весна. «Пахло ростом, народженням, щастям руху і життя», «…Літали сплетені коханням метелики або в щасливому безсиллі сиділи на листку й поводили вусиками. В траві парами кишіли кузьки. Одбувався великий, прекрасний процес життя…».

Учитель. Чи звернули ви увагу на таку деталь: процес життя у природі «не скалічений цими моралями людей»? Мораль справді калічить природність життя?  І чому, на думку оповідача, кузьки – «маленькі, здорові, чисті циніки» (цинізм – демонстративна зневага до моральних норм)?

Учень-доповідач. Мораль, нав’язана суспільством, на думку Винниченка, порушує закони природи. Кузькам не потрібні моральні норми. Вони живуть за законами природи: те, що природне, є чисте і прекрасне. Світ природи гармонійний, правдивий. Світ людей дисгармонійний, лицемірний.

Автор порушує такі філософські проблеми: миттєвість щастя; незабутність моменту кохання;   усвідомлення сенсу життя; мить як частинка вічності; порівняння природної сутності людини і моралі, нав’язаної суспільством.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.